Lista artykułów

Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym w Starostwie
Powiatowym w Lęborku
20.09.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
SPECJALISTA W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO-INFORMATYCZNYCH IM.
HENRYKA MIERZEJEWSKIEGO W LĘBORKU.
11.09.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
podinspektor w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w
Lęborku.
18.08.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
podinspektor w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym w
Lęborku
16.08.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
referent pełniący funkcję pracownika merytorycznego ds.
współpracy z pracodawcami w projekcie "Kompetencje zawodowe
inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego"
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w Referacie Programów
Pomocowych.
14.08.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
inspektor pełniący funkcję pracownika do spraw zamówień
publicznych na towary i usługi współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie
Powiatowym w Lęborku
11.07.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy
10.07.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko pracy: referent pełniący funkcję pracownika
merytorycznego ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli
powiązanego z jakością nauczania w projekcie "Kompetencje
zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego" oraz
funkcję koordynatora projektu "Zdolni z Pomorza - powiat
lęborski" - projekty współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w
Referacie Programów Pomocowych.
06.07.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Stanowisko pracy: inspektor pełniący funkcję pracownika do
spraw zamówień publicznych na towary i usługi
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w Starostwie
Powiatowym w Lęborku.
28.06.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Stanowisko pracy: podinspektor pełniący funkcję specjalisty
ds. rozliczeń w projekcie "Otwarte umysły" współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w Referacie Programów Pomocowych.
06.06.2017 więcej