Lista artykułów

Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
inspektor w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym w
Lęborku.
13.10.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Stanowisko pracy: podinspektor w Wydziale Finansowo -
Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Lęborku.
05.10.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
radca prawny - 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy
02.10.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
podinspektor w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym w
Lęborku.
27.09.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym w Starostwie
Powiatowym w Lęborku
20.09.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
SPECJALISTA W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO-INFORMATYCZNYCH IM.
HENRYKA MIERZEJEWSKIEGO W LĘBORKU.
11.09.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
podinspektor w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w
Lęborku.
18.08.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
podinspektor w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym w
Lęborku
16.08.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
referent pełniący funkcję pracownika merytorycznego ds.
współpracy z pracodawcami w projekcie "Kompetencje zawodowe
inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego"
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w Referacie Programów
Pomocowych.
14.08.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
inspektor pełniący funkcję pracownika do spraw zamówień
publicznych na towary i usługi współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie
Powiatowym w Lęborku
11.07.2017 więcej