Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowisko kierownika gospodarczego w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesunim. Gryfa Pomorskiego w Lęborku
kierownik gospodarczy w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej
i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku - pełen etat (40
godzin tygodniowo).
14.04.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Stanowisko pracy: inspektor w Referacie Realizacji Inwestycji w
Starostwie Powiatowym w Lęborku.
28.03.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Starosta Lęborski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na
wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju i Promocji w
Starostwie Powiatowym w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.
28.03.2017 więcej
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku ul.
Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork
17.03.2017 więcej
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku ul.
Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork
17.03.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Starosta Lęborski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na
wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju i
Promocji w Starostwie Powiatowym w Lęborku przy ul. Czołgistów
5.
28.02.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Powiatowego
Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Lęborku przy
ul. Czołgistów 5. Stanowisko pracy: inspektor
30.01.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
inspektor pełniący funkcję pracownika merytorycznego ds.
doskonalenia zawodowego nauczycieli powiązanego z jakością
nauczania w projekcie "Kompetencje zawodowe inwestycją w
przyszłość powiatu lęborskiego" współfinansowanym ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w Referacie Programów Pomocowych.
29.12.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor pełniący funkcję specjalisty ds. rozliczeń i
monitoringu w projekcie "Kompetencje zawodowe inwestycją w
przyszłość powiatu lęborskiego" współfinansowanym ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w Referacie Programów Pomocowych.
07.12.2016 więcej