Lista artykułów

Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
inspektor pełniący funkcję pracownika do spraw zamówień
publicznych na towary i usługi współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie
Powiatowym w Lęborku
11.07.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy
10.07.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko pracy: referent pełniący funkcję pracownika
merytorycznego ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli
powiązanego z jakością nauczania w projekcie "Kompetencje
zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego" oraz
funkcję koordynatora projektu "Zdolni z Pomorza - powiat
lęborski" - projekty współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w
Referacie Programów Pomocowych.
06.07.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Stanowisko pracy: inspektor pełniący funkcję pracownika do
spraw zamówień publicznych na towary i usługi
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w Starostwie
Powiatowym w Lęborku.
28.06.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Stanowisko pracy: podinspektor pełniący funkcję specjalisty
ds. rozliczeń w projekcie "Otwarte umysły" współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w Referacie Programów Pomocowych.
06.06.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Stanowisko pracy: inspektor pełniący funkcję pracownika do
spraw zamówień publicznych na towary i usługi
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w Starostwie
Powiatowym w Lęborku.
23.05.2017 więcej
KONKURS NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU
08.05.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Starosta Lęborski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na
wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym w
Starostwie Powiatowym w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.
02.05.2017 więcej
Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowisko kierownika gospodarczego w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesunim. Gryfa Pomorskiego w Lęborku
kierownik gospodarczy w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej
i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku - pełen etat (40
godzin tygodniowo).
14.04.2017 więcej