Lista artykułów

Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Stanowisko pracy: inspektor pełniący funkcję pracownika do
spraw zamówień publicznych na towary i usługi
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w Starostwie
Powiatowym w Lęborku.
23.05.2017 więcej
KONKURS NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU
08.05.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Starosta Lęborski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na
wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym w
Starostwie Powiatowym w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.
02.05.2017 więcej
Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowisko kierownika gospodarczego w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesunim. Gryfa Pomorskiego w Lęborku
kierownik gospodarczy w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej
i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku - pełen etat (40
godzin tygodniowo).
14.04.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Stanowisko pracy: inspektor w Referacie Realizacji Inwestycji w
Starostwie Powiatowym w Lęborku.
28.03.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Starosta Lęborski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na
wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju i Promocji w
Starostwie Powiatowym w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.
28.03.2017 więcej
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku ul.
Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork
17.03.2017 więcej
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku ul.
Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork
17.03.2017 więcej