Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami na 2018 rok.
06.10.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium na
realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem
szczególnych uzdolnień uczniów w obszarze Projektu "Zdolni z
Pomorza - powiat lęborski" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014 - 2020
22.09.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą "Zdolni z
Pomorza-powiat lęborski".
22.09.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/169/2017 Rady Powiatu
Lęborskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zadań
i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu
Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do
realizacji w 2017 roku
22.09.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Cewice
22.09.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok.
20.09.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do "Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019 (edycja 2018)" poprzez realizację przedsięwzięcia
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyzowania
z drogą powiatową nr 1330G - m. Ddziechlino od km 0 000 do km 4
000"
28.08.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających na parkingach
strzeżonych na 2018 rok
28.08.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów
usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów
powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie
odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok.
28.08.2017 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2017
28.08.2017 więcej
12345