Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA nr 318/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 18 października 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok
20.10.2017 więcej
UCHWAŁA NR 317/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 18 października 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 246/2017 Zarządu Powiatu
Lęborskiego z dnia 01 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i
przyjęcia do realizacji projektu oraz udzielenia pełnomocnictwa
dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku do składania
oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020
20.10.2017 więcej
UCHWAŁA NR 316/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 18 października 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 241/2017 Zarządu Powiatu
Lęborskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i
przyjęcia do realizacji projektu oraz udzielenia pełnomocnictwa
dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku do składania
oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
20.10.2017 więcej
UCHWAŁA NR 315/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 18 października 2017 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku do składania oświadczeń
woli w imieniu Powiatu Lęborskiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
20.10.2017 więcej
UCHWAŁA NR 314/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 18 października 2017 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku do składania oświadczeń
woli w imieniu Powiatu Lęborskiego
20.10.2017 więcej
UCHWAŁA NR 313/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 18 października 2017 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego w
2018 roku
20.10.2017 więcej
UCHWAŁA NR 312/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 19 października 2017 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Zdzisława Kordy -
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
20.10.2017 więcej
UCHWAŁA NR 311/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 04 października 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok.
06.10.2017 więcej
UCHWAŁA NR 310/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok.
29.09.2017 więcej
UCHWAŁA NR 309/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 20 września 2017 roku
w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji
prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu lęborskiego na
2018 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na
2018 rok i lata następne
22.09.2017 więcej