Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 37/2017 z dnia 18 października 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
20.10.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 22A/2017 z dnia 5 lipca 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
18.10.2017 więcej
06.10.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 35/2017 z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie uchylenia Zarządzenia Starosty Powiatu Lęborskiego Nr
13/2009 z dnia 31 marca 2009 roku
02.10.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 34/2017 z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2015 Starosty Lęborskiego z
dnia 03 grudnia 2015 roku, w sprawie wprowadzenia Karty audytu
wewnętrznego, Księgi procedur audytu wewnętrznego oraz
Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w
Starostwie Powiatowym w Lęborku
28.09.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 33/2017 z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
26.09.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 32/2017 z dnia 22 września 2017 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2009 Starosty Lęborskiego z
dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagradzania w Starostwie powiatowym w Lęborku
26.09.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 31/2017 z dnia 19 września 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
19.09.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 30/2017 z dnia 19 września 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
19.09.2017 więcej
Zarządzenie Starosty nr 29/2017 z dnia 19 września 2017 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
19.09.2017 więcej
1234