2016-03-10

2015-2018 V

Teresa Ossowska-Szara
Przewodnicząca, Starosta Lęborski


Elżbieta Godderis
Członek Zarządu, Wicestarosta Lęborski


Adam Nowak
Członek Zarządu, Radny


Jarosław Pruski
Członek Zarządu, Radny


Krzysztof Pruszak
Członek Zarządu, Radny

 

 

 

 


Poprzednio


Edmund Głombiewski
Przewodniczący, Starosta Lęborski


Maciej Barański
Członek Zarządu, Wicestarosta Lęborski


Teresa Ossowska-Szara
Członek Zarządu, Radna


Jarosław Pruski
Członek Zarządu, Radny


Jacek Perłak
Członek Zarządu, Radny