2016-03-10

Apteki

https://powiatleborski.bip.gov.pl/apteki/apteki.html

 

Apteki ogólnodostępne funkcjonujące na terenie miasta Lęborka w celu zapewnienia dostępności świadczeń w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy zobowiązane są do pełnienia dyżurów w siedzibie apteki, w sposób następujący:

 

 • w dni powszednie ( poniedziałek – piątek ) oraz w soboty w godzinach od 20:00 – do 8:00 dnia następnego,
 • w niedziele w godzinach od 20:00 – do 8:00 dnia następnego,
 • w święta i inne dni wolne od pracy w godzinach od 8:00 – do 8:00 dnia następnego,
 • oraz w dniach: w sobotę poprzedzającą Święta Wielkanocne, 24 grudnia, 31 grudnia, w godzinach od 15:00 – do 8:00 dnia następnego.

 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego.

 

1. Godziny pracy w dni powszednie aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Lęborka ustala się w sposób następujący:

 

Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Wolności 40, 84 – 300 Lębork

     od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do godziny 21:30

     w soboty od godziny 8:00 do godziny 21:00

     w niedzielę od godziny 8:00 do godziny 20:00

 

Apteka „Cefarm 36'6", ul. Armii Krajowej 32/1, 84 - 300 Lębork.

     od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 20:00

     w soboty od godziny 8:00 do godziny 15:00

 

Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Toruńska 6, 84 – 300 Lębork

     od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 21:00

     w soboty od godziny 7:00 do godziny 22:00

     w niedziele handlowe od godziny 8:00 do godziny 21:00

 

Apteka „Gemini”, ul. Wolności 30, 84 – 300 Lębork

     od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 20:00

     w soboty od godziny 9:00 do godziny 15:00

 

Apteka „Gemini”, ul. Staromiejska 17, 84 – 300 Lębork

     od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 20:00

     w soboty od godziny 8:00 do godziny 14:00

     w niedzielę od godziny 8:00 do godziny 14:00

 

Apteka Dr. Max, ul. Bohaterów Monte Casino 16 A, 84 – 300 Lębork

     od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 – do godziny 18:00

     w soboty od godziny 8:00 do godziny 15:00

 

Apteka „Miraculum”, ul. Grunwaldzka 18, 84 – 300 Lębork

     od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 20:00

     w soboty od godziny 8:00 do godziny 15:00

 

Apteka Dr. Max, ul. 1 maja 1A, 84 – 300 Lębork,

     od poniedziałku do soboty od godziny 8:00 do godziny 20:00

 

 

2. Godziny pracy w dni powszednie aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Lęborskiego, poza obszarem miasta Lęborka, ustala się w sposób następujący:

 

Apteka „Pod Agawą”, ul. Radosna 7 c/1, 84 – 352 Wicko,

     od poniedziałku do piątku od godziny 8:30 do godziny 17:00

     w soboty od godziny 9:00 do godziny 11:00

 

DOZ Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Osiedle na Wzgórzu 35, 84 – 312 Cewice

     od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 18:00

 

Twoja Apteka, ul. Wincentego Witosa 42, 84- 312 Cewice

     od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 19:00

     w soboty od godziny 8:00 do godziny 14:00,

 

DOZ Apteka „Dbam o Zdrowie Nowowiejska”, ul. Grunwaldzka 24, 84–351 Nowa Wieś Lęborska

     od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 18:00

 

Apteka „Łebska”, ul. 10 Marca 2, 84 – 360 Łeba

 •      w okresie od 1 września do 31 czerwca każdego roku:

     od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 20:00

     w soboty od godziny 9:00 do godziny 15:00

     w niedziele od godziny 10:00 do godziny 13:00

 •      w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku:

     od poniedziałku do niedzieli od godziny 8:00 do godziny 22:00

     w sezonie letnim apteka czynna co drugi dzień całodobowo

 

Apteka „Słowińska”, ul. Kościuszki 70 A, 84 – 360 Łeba

 •      w okresie od 1 września do 16 września każdego roku:

     od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 20:00

     w soboty od godziny 8:00 do godziny 20:00

 •      w okresie od 17 września do 14 czerwca każdego roku:

     od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 18:00

     w soboty od godziny 8:00 do godziny 15:00

 •      w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia każdego roku:

     od poniedziałku do niedzieli od godziny 8:00 do godziny 20:00

     w sezonie letnim apteka czynna co drugi dzień całodobowo,

 

Punkt Apteczny, ul. Łebska 54, Nowęcin, 84 – 360 Łeba

 •      w okresie od 1 września do 30 czerwca każdego roku:

     od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do godziny 17:00

     w soboty od godziny 15:00 do godziny 20:00.

 •      w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku:

     od poniedziałku do niedzieli od godziny 9:00 do godziny 21:00


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się