Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o zgłoszeniach 2018r.
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
17.01.2018 więcej
Informacja o zgłoszeniach 2017r.
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
16.01.2017 więcej
Informacja o zgłoszeniach budowy 2016
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
13.06.2016 więcej
Rejestr wydanych decyzji
o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę
28.04.2016 więcej
Informacja o zgłoszeniach budowy 2015
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
28.04.2016 więcej
Zawiadomienie
Znak sprawy B.6740.480.2013
28.04.2016 więcej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Formularz A – karta informacyjna dla: -wniosków o wydanie
decyzji, -wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
-wniosków o ustalenie programu dostosowawczego,
28.04.2016 więcej