2016-03-09

Charakterystyka

Powiat lęborski leży w północno-zachodniej części województwa pomorskiego i swym zasięgiem obejmuje obszar 707 km2 na którym zamieszkuje 66 tysięcy mieszkańców. W skład powiatu wchodzą dwa miasta: Lębork i Łeba oraz trzy gminy wiejskie: Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko. Dogodne położenie geograficzne (północną granicę powiatu stanowi linia brzegowa Bałtyku, południową – północne krańce Pojezierza Bytowskiego), jeziora, bagna i lasy spowodowały, że jest on jednym z bardziej malowniczych regionów województwa pomorskiego. W bliskim sąsiedztwie znajduje się Słowiński Park Narodowy, uznany przez UNESCO Światowym Rezerwatem Biosfery. Działalność gospodarcza powiatu oparta jest na jego naturalnych walorach. Podstawowymi dziedzinami gospodarki jest: rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł drzewny, przemysł materiałów budowlanych, gospodarka morska, turystyka. Wzrost kontaktów z zagranicą zaowocował powstaniem firm z kapitałem zagranicznym: austriackim, holenderskim i szwedzkim. Wszechstronnej fachowej pomocy potencjalnym i działającym już w małym i średnim biznesie przedsiębiorcom udziela Lęborskie Centrum Wspierania Biznesu oraz lęborscy biznesmeni skupieni w Lęborskim Klubie Przedsiębiorców. W rolnictwie przeważają gospodarstwa do 20 ha stanowiąc 86,4 % wszystkich gospodarstw rolnych. Użytki rolne stanowią 47% powierzchni ogólnej powiatu, a lasy i zadrzewienia 38,5%. Do podstawowych upraw należą: zboża, ziemniaki, rzepak i rośliny pastewne.

Załączniki

  strategia.doc 753,5 KB (doc) szczegóły pobierz