2016-06-13

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 LęborkNumery kontaktowe
Sekretariat: 59 8632 825
Biuro obsługi Interesanta: 59 8632 824
Centrala: 59 8632 810
FAX: 59 8632 850
E-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com
Adresy Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:
/iw1fys982r/skrytka
/iw1fys982r/SkrytkaESP

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - w godz. od 7:30 do 16:00
wtorek - w godz. od 7:30 do 15:30
środa - w godz. od 7:30 do 15:30
czwartek - w godz. od 7:30 do 15:30
piątek - w godz. od 7:30 do 15:00

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 14:30.

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów w godzinach:
poniedziałek: 8:30 - 14:30,
wtorek - piątek: 8:00 - 14:30.

Wydział Geodezji - e-mail: odgk_lebork@wp.pl
przyjmuje interesantów w godzianch:
- Referat Gospodarki Nieruchomościami
Poniedziałek-piątek 8.00-14.30
- Referat Ewidencji Guntów i Budynków
Poniedziałek-piątek 8.00-14.30
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Poniedziałek-piątek 8.00-14.30
- Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
Poniedziałek-piątek 8.00-14.30

 

Wydział Ochrony Środowiska
p. 114 tel. 59 86 32 822 - Naczelnik Wydziału
p. 115 tel. 59 86 32 821 – sprawy z zakresu m.in. gospodarki odpadami, ochrony powietrza (w tym zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwolenia), hałasu, rybactwa śródlądowego ( w tym karty wędkarskie, rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb), ochrony przyrody (wpis lub wykreślenie z rejestru zwierząt egzotycznych)
p. 113 tel. 59 86 32 845 - sprawy z zakresu m.in. gospodarki wodnej, ochrony przyrody (w tym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów), ochrony środowiska (w tym decyzje określające warunki wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji, rekultywacja terenu), gospodarki leśnej (w tym zaświadczenia z zakresu uproszczonych planów urządzania lasów i wyłączenia gruntu rolnego z produkcji)
p. 113 tel. 59 86 32 845 – sprawy z zakresu geologii i górnictwa (w każdy piątek)

KASA w Starostwie Powiatowym w Lęborku czynna
w dni robocze w godzinach: 8:00 - 14:30.

 

Numer konta - numeru konta, na które należy wpłacać opłaty komunikacyjne oraz opłaty za wydanie map, wypisów i wyrysów:
Starostwo Powiatowe w Lęborku
07 9324 0008 00028701 2000 0380