2016-06-13

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork

 

 


Numery kontaktowe
Sekretariat: 59 8632 825
Biuro obsługi Interesanta: 59 8632 824
Centrala: 59 8632 810
FAX: 59 8632 850
E-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
adres strony internetowej: www.powiat-lebork.com
Adresy Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:
/iw1fys982r/skrytka
/iw1fys982r/SkrytkaESP

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - w godz. od 7:30 do 16:00
wtorek - w godz. od 7:30 do 15:30
środa - w godz. od 7:30 do 15:30
czwartek - w godz. od 7:30 do 15:30
piątek - w godz. od 7:30 do 15:00

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 14:30.

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów w godzinach:
poniedziałek: 7:30-16:00, środa: 7:30-15:30, piątek: 7:30-15:00
wtorek i czwartek - (dni techniczne)
tel: 59 8632 828, 59 8632 827, 59 8632 839

Wydział Geodezji - e-mail: odgk@starostwolebork.pl
przyjmuje interesantów w godzianch:
- Referat Gospodarki Nieruchomościami
Poniedziałek-piątek 8.00-14.30
- Referat Ewidencji Guntów i Budynków
Poniedziałek-piątek 8.00-14.30
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Poniedziałek-piątek 8.00-14.30
- Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
Poniedziałek-piątek 8.00-14.30

 

Wydział Ochrony Środowiska
p. 114 tel. 59 86 32 822 - Naczelnik Wydziału
p. 115 tel. 59 86 32 821 – sprawy z zakresu m.in. gospodarki odpadami, ochrony powietrza (w tym zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwolenia), hałasu, rybactwa śródlądowego ( w tym karty wędkarskie, rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb), ochrony przyrody (wpis lub wykreślenie z rejestru zwierząt egzotycznych)
p. 113 tel. 59 86 32 845 - sprawy z zakresu m.in. gospodarki wodnej, ochrony przyrody (w tym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów), ochrony środowiska (w tym decyzje określające warunki wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji, rekultywacja terenu), gospodarki leśnej (w tym zaświadczenia z zakresu uproszczonych planów urządzania lasów i wyłączenia gruntu rolnego z produkcji)
p. 113 tel. 59 86 32 845 – sprawy z zakresu geologii i górnictwa (w każdy piątek)

KASA w Starostwie Powiatowym w Lęborku czynna
w dni robocze w godzinach: 8:00 - 14:30.

 

Numer konta - numeru konta, na które należy wpłacać opłaty komunikacyjne oraz opłaty za wydanie map, wypisów i wyrysów:
Starostwo Powiatowe w Lęborku
07 9324 0008 00028701 2000 0380

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się