Lista artykułów

Nazwa artykułu
Składanie wniosków o wydanie prawa jazdy drogą elektroniczną
kładanie wniosków droga elektroniczną dotyczy wniosków,
którego realizacja nie jest uzależniona od poddania się
egzaminowi państwowemu na prawo jazdy.
14.06.2016 więcej
Zmiana godzin otwarcia Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Łebie
Niniejszym informuję, że w dniu 02 września 2016 r. (piątek)
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w Łebie przy
ul. Kościuszki 90, czynny będzie w godzinach od 08.00 do 12.00
zamiast w godzinach od 15.00 do 19.00, a w dniu 15 września 2016
r. (czwartek) czynny będzie w godzinach od 16.00 do 20.00
zamiast w godzinach od 15.00 do 19.00.
24.05.2016 więcej
Promocja bezpłatnej pomocy prawnej
Od dnia 4 stycznia 2015 r. Powiat Lęborski, na mocy ustawy z
dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej ( Dz.U. z 2015 r. poz.1255), uruchomił trzy
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
05.05.2016 więcej
Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych
Powiat Lęborski wychodząc na przeciw rozwojowi społeczeństwa
informatycznego z końcem 2015 r., w ramach projektu Centrum
Aktywności Cyfrowej w Starostwie Powiatowym w Lęborku utworzył
Punkt potwierdzania profili zaufanych dla korzystających z
usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej -
ePUAP
05.05.2016 więcej
ePUAP - Cyfrowy Urząd
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to portal
przez który załatwisz sprawy urzędowe przez internet.
05.05.2016 więcej
Elektroniczna rezerwacja kolejki w Wydziale komunikacji
Elektroniczna rezerwacja kolejki w Wydziale komunikacji
05.05.2016 więcej
Odbiór dokumentów
Odbiór prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego
05.05.2016 więcej
Biuro Obsługi Interesanta
Przyjmowanie interesantów: poniedziałek
7:30-16:00 wtorek-czwartek 7:30-15:30 piątek 7:30-15:00
05.05.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się