2016-05-05

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych

Powiat Lęborski wychodząc na przeciw rozwojowi społeczeństwa informatycznego z końcem 2015 r., w ramach projektu Centrum Aktywności Cyfrowej w Starostwie Powiatowym w Lęborku utworzył Punkt potwierdzania profili zaufanych dla korzystających z usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej pozwala załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.

Każdy, kto chce załatwić urzędową sprawę przez Internet za pomocą platformy ePUAP, a nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego, musi dysponować  bezpłatnym profilem zaufanym, który umożliwia potwierdzanie tożsamości osoby kierującej swój wniosek w danej sprawie do danego urzędu. Jest to zestaw danych elektronicznych, które identyfikują osobę w systemie podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Każdy może używać tylko jednego profilu zaufanego . Aby założyć profil zaufany należy:

  1. wejść na stronę internetową ePUAP.
  2. założyć konto.
  3. wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego.
  4. znaleźć najbliższy urząd, w którym można potwierdzić profil zaufany ePUAP - na terenie powiatu lęborskiego będzie to: Urząd Skarbowy w Lęborku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lęborku oraz Starostwo Powiatowe w Lęborku.
  5. udać się do wybranego urzędu, żeby potwierdzić założenie profilu zaufanego. 

Obywatel lub przedsiębiorca loguje się na www.epuap.gov.pl, wybiera rodzaj sprawy, którą chce załatwić w danym urzędzie i wypełnia wniosek. Przed wysłaniem dokumentu system ePUAP wysyła na adres e-mail bądź podany numer telefonu informację z kodem autoryzującym, który należy skopiować i wkleić do pola formularza na stronie ePUAP, podpisując go profilem zaufanym, a następnie wniosek wysłać do urzędu.

Profil zaufany w większości kontaktów z administracją publiczną zastępuje bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Przy czym mogą pojawić się szczególne przypadki usług, dla których prawo z różnych względów, np. technicznych, bezpieczeństwa, czy też stosowanych standardów wymaga stosowania bezpiecznego podpisu weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Profil zaufany nie zastępuje takiego podpisu np. przy zawieraniu umów cywilnoprawnych lub w innych sytuacjach, w których przepis szczególny wymaga innego sposobu uwierzytelnienia.

Wydanie oraz korzystanie z profilu zaufanego w odróżnieniu od bezpiecznego podpisu, jest bezpłatne. Ponadto składając podpis weryfikowany profilem zaufanym nie jest wymagane posiadanie żadnego urządzenia do składania tego podpisu (jak w przypadku bezpiecznego podpisu z certyfikatem). Jak wynika z informacji zawartych na stronie internetowej www.epuap.gov.pl, wszystkie dane systemu są chronione przez zaawansowane zabezpieczenie programowe i sprzętowe, a podczas przesyłania pomiędzy użytkownikiem i ePUAP są szyfrowane. Podpis złożony za pomocą profilu zaufanego można zweryfikować na stronie ePUAP. W czasie przeglądania dokumentu podpisanego takim podpisem system wyświetla informację o podpisie i jego ważności.

Załączniki

  plakat e-puap.jpg 188,63 KB (jpg) szczegóły pobierz
  e-PUAP.pdf 265,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ulotka e-PUAP.pdf 2,68 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się