2019-02-14

Dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne zamieszkujące powiat lęborski mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

1.            ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

-         dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

-         dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

-         dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,

-         dofinansowanie do  likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

-         dofinansowanie do rozpoczęciadziałalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku realizuje program:

- Aktywny Samorząd (http://pcprlebork.pl/niepenosprawno/program-qaktywny-samorzdq) oraz

- Program wyrównywania różnic między regionami III (http://pcprlebork.pl/niepenosprawno/program-wyrownywania-ronic-midzy-regionami-iiq).

2.    wsparcie instytucjonalne (warsztaty terapii zajęciowej (http://pcprlebork.pl/niepenosprawno/warsztaty-terapii-zajciowej), domy pomocy społecznej).

 

 

Szczegółowych informacji dot. pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych udziela:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Lęborku

Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Czołgistów 5,

 84-300 Lębork

59 8628 106

 

Zachęcamy również ze skorzystania z  Portalu informacyjnego Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/

Załączniki

  INFORMACJA DLA OSÓ...SPRAWNYCH.pdf 641,96 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się