Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu,
kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby
zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową
osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w
imieniu starosty
27.04.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe
radnego powiatu
27.04.2016 więcej