Lista artykułów

Nazwa artykułu
16.06.2016 więcej
Petycja
Przedmiotem petycji może być żądanie ustanowienia lub zmiany
przepisów prawa, podjęcia decyzji lub innego działania w
sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia
zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w
imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i
kompetencji podmiotu rozpatrującego petycję.
05.05.2016 więcej