Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej w 2016 roku
25.04.2017 więcej
Sprawozdanie za 2016 rok z dokonanych umorzeń
Sprawozdanie za 2016 rok z dokonanych umorzeń
25.04.2017 więcej
Kwoty wykorzystanych przez Powiat Lęborski w 2016 roku środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Kwoty wykorzystanych przez Powiat Lęborski w 2016 roku środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
25.04.2017 więcej
Informacja z otrzymanych i udzielonych dotacji w 2016 roku w Powiecie Lęborskim
Informacja z otrzymanych i udzielonych dotacji w 2016 roku w
Powiecie Lęborskim
25.04.2017 więcej
Informacja z otrzymanych i udzielonych dotacji w 2015 roku w Powiacie Lęborskim
Informacja z otrzymanych i udzielonych dotacji w 2015 roku w
Powiacie Lęborskim
20.04.2016 więcej
Kwoty wykorzystanych przez Powiat Lęborski w 2015 r środków pochodzących z budżetu UE
Kwoty wykorzystanych przez Powiat Lęborski w 2015 r środków
pochodzących z budżetu UE
20.04.2016 więcej
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadajacych
osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015
r.
20.04.2016 więcej
Kwota wykorzystanych przez Powiat w 2014 roku srodków pochodzacych z UE
Kwota wykorzystanych przez Powiat w 2014 roku srodków
pochodzacych z UE
10.03.2016 więcej
Informacja z otrzymanych i udzielonych doatcjach w 2014 r.
Informacja z otrzymanych i udzielonych dotacjach w 2014 r.
10.03.2016 więcej
123