Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
P4 Sp. z o.o. LEB0701_B Szczenurze
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne
27.04.2021 więcej
T-Mobile Polska S.A. 31824(N!41824)
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne
27.04.2021 więcej
BT43343 ŁEBA PLAŻA
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne
07.04.2021 więcej
Stacja bazowa BT44722 OSOWO LĘBORSKIE
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne
31.03.2021 więcej
Stacja bazowa LEB0501_C Charbrowo 52, dz. nr 123 55, gm. Wicko
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne
31.03.2021 więcej
BT44825 LEBORK 2
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne
16.03.2021 więcej
Stacja bazowa BT44686 ŁEBA Lucin
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne
16.03.2021 więcej
Stacja bazowa BT42446 LEBORK POLNOC
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne
03.03.2021 więcej
P4 Sp. z o.o. LEB1001_A Łebunia
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne
25.01.2021 więcej
P4 Sp. z o.o. LEB0801_A Lędziechowo
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne
25.01.2021 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się