Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku
ul.Czołgistów 5 84-300 Lębork tel. 59 8632844 tel. 59
8621406 pinb.lebork.pl pinb@lebork.gda.winb.gov.pl Krzysztof
Maglewicz
11.03.2016 więcej
Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku
ul. Pionierów 10 84-300 Lębork tel. 59 8623987 tel. 59
8623944 dyrektor Teresa Bożek
11.03.2016 więcej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
ul. Cołgistów 5 84-300 Lębork tel. 59 8628106 tel. 59
8621406 pcpr.lebork@interia.pl kierownik Zdzisław Korda
11.03.2016 więcej
Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku
ul. I Armii Wojska Polskiego 84-300 Lębork tel. 59 8621141
dps2_lebork@wp.pl dyrektor Agnieszka Szumańska
11.03.2016 więcej
Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku
ul. Stryjewskiego 23 84-300 Lębork tel. 59 8624201
dyrektor Jolanta Wilkiel
11.03.2016 więcej
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lęborku
ul. Okrzei 15 84-300 Lębork tel. 59 8622047 dyrektor Iwona
Sysik
11.03.2016 więcej
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
ul. Mikołaja Reja 18 84-300 Lębork tel. 59 8621577
dyrektor Danuta Rybak
11.03.2016 więcej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku
ul. Okrzei 15a 84-300 Lębork tel. 59 8621834 dyrektor
Dolores Wasilewska
11.03.2016 więcej
Powiatowe Ognisko Artystyczne
ul. Legionów Polskich 84-300 Lębork tel. 59 8622394
dyrektor Wojciech Siedlik
11.03.2016 więcej
Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku
ul. Różyckiego 2 84-300 Lębork tel. 59 8621645 dyrektor
Teresa Szczepańska
11.03.2016 więcej
12