Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku
ul. Juliana Węgrzynowicza 13 84-300 Lębork tel. 59 8635
325 dyrektor Marta Frankowska
06.04.2018 więcej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku
ul.Czołgistów 5 84-300 Lębork tel. 59 8632844 tel. 59
8621406 pinb.lebork.pl pinb@lebork.gda.winb.gov.pl Krzysztof
Maglewicz
11.03.2016 więcej
Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku
ul. Czołgistów 5a 84-300 Lębork tel. 59 8623987 tel. 59
8623944 dyrektor Adrian Wenta
11.03.2016 więcej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
ul. Cołgistów 5 84-300 Lębork tel. 59 8628106 tel. 59
8621406 pcpr.lebork@interia.pl kierownik Bogusława
Lis-Zielińska
11.03.2016 więcej
Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku
ul. I Armii Wojska Polskiego 84-300 Lębork tel. 59 8621141
dps2_lebork@wp.pl dyrektor Agnieszka Szumańska
11.03.2016 więcej
Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku
ul. Stryjewskiego 23 84-300 Lębork tel. 59 8624201
dyrektor Jolanta Wilkiel
11.03.2016 więcej
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
Dom dla Dzieci „ZAKĄTEK”, ul. Ogrodowa 8C, 84-351 Nowa Wieś
Lęborska; Dom dla Dzieci „SIEDLISKO”, ul. Ogrodowa 8D,
84-351 Nowa Wieś Lęborska; Centrum Obsługi Domów dla
Dzieci tel.: 59 8622 047 Brygida Polaszek
11.03.2016 więcej
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
ul. Mikołaja Reja 18 84-300 Lębork tel. 59 8621577
dyrektor Danuta Rybak
11.03.2016 więcej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku
ul. Okrzei 15a 84-300 Lębork tel. 59 8621834 dyrektor
Dolores Wasilewska
11.03.2016 więcej
Powiatowe Ognisko Artystyczne
ul. Legionów Polskich 84-300 Lębork tel. 59 8622394
dyrektor Wojciech Siedlik
11.03.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się