2016-03-17

Kierownictwo

Starosta
Alicja Zajączkowska
59 8632 825 
parter pok. nr 16 
 
 
Wicestarosta
Edmund Głombiewski
59 8632 825 
parter pok. nr 16 
 
 
Sekretarz Powiatu
 
59 8632 804 
parter pok. nr 6 
 
 
Skarbnik Powiatu
Halina Zielonka
59 8632 811 
II piętro pok. nr 221 
 
 
Kierownik Biura Rady Powiatu
Beata Młynarczyk 
59 8632 803 
parter pok. nr 11 
 
 
Kierownik Referatu Programów Pomocowych
Hanna Kowalska
59 8632 851 
II piętro pok. nr 217 
 
 
Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji
Iwona Witke
59 8632 820 
parter pok. nr 21 
 
 
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa
Roman Wypasek 
59 8632 823 
II piętro pok. nr 202 
 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
Ewa Burak 
59 8632 833 
I piętro pok. nr 132
 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska 
59 8632 822 
I piętro pok. nr 115 
 
 
Geodeta Powiatowy
Paweł Jędrzejewski
59 8632 834 
I piętro pok. nr 129 
 
 
Naczelnik Wydziału Budownictwa
Wiesław Krefft 
59 8632 858 
II piętro pok. nr 210 
 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji
Katarzyna Ramczyk
59 8632 815 
I piętro pok. nr 107 
 
 
Główna Księgowa
Ewelina Jadkiewicz
59 8632 856 
II piętro pokój nr. 222a 
 
 
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Danuta Mikołajczyk
59 8632 849 
I piętro pok. nr 104 
 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumenta
Aleksandra Łyczak 
59 862 88 41 
I piętro pok. nr 103 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się