2016-03-17

Kierownictwo

Starosta
Teresa Ossowska-Szara 
59 8632 825 
parter pok. nr 16 
 
 
Wicestarosta
Elżbieta Godderis 
59 8632 825 
parter pok. nr 16 
 
 
Sekretarz Powiatu
Krzysztof Król
59 8632 804 
parter pok. nr 6 
 
 
Skarbnik Powiatu
Grażyna Janik 
59 8632 811 
II piętro pok. nr 219 
 
 
Kierownik Biura Rady Powiatu
Beata Młynarczyk 
59 8632 803 
parter pok. nr 11 
 
 
Kierownik Referatu Programów Pomocowych
Katarzyna Dampc 
59 8632 851 
II piętro pok. nr 217 
 
 
Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji
Andrzej Kubiak 
59 8632 820 
parter pok. nr 21 
 
 
Kierownik Referatu Bezpieczeństwa
Roman Wypasek 
59 8632 823 
II piętro pok. nr 202 
 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
Ewa Burak 
59 8632 833 
I piętro pok. nr 128 
 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska 
59 8632 822 
I piętro pok. nr 115 
 
 
Geodeta Powiatowy
Adam Zielke 
59 8632 834 
I piętro pok. nr 120 
 
 
Naczelnik Wydziału Budownictwa
Wiesław Krefft 
59 8632 858 
II piętro pok. nr 210 
 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji
Dariusz Buczak 
59 8632 814 
I piętro pok. nr 109 
 
 
Główna Księgowa
Ewelina Jadkiewicz
59 8632 856 
II piętro pokój nr. 222a 
 
 
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Danuta Mikołajczyk
59 8632 849 
I piętro pok. nr 104 
 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumenta
Aleksandra Łyczak 
59 862 88 41 
I piętro pok. nr 103