Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz szkół i placówek niepublicznych, którym zaplanowano dotację z budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok.
Wykaz szkół i placówek niepublicznych, którym zaplanowano
dotację z budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok.
03.02.2021 więcej
Wykaz placówek Banku oraz harmonogram wypłat świadczeń pieniężnych w 2021 r. realizowanych przez Urząd Pracy w Lęborku
Wykaz placówek Banku oraz harmonogram wypłat świadczeń
pieniężnych w 2021 r. realizowanych przez Urząd Pracy w
Lęborku
12.01.2021 więcej
Starosta Lęborski ustanowiła dzień 24 grudnia br. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku
Na podstawie Zarządzenia nr 49/2020 z dnia 08 grudnia 2020 r.
Starosta Lęborski ustanowiła dzień 24 grudnia br. dniem
wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego
w Lęborku. W związku z powyższym w tym dniu urząd będzie
nieczynny.
09.12.2020 więcej
"Pomorskie Pomaga"
Województwo Pomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
30.10.2020 więcej
OGŁOSZENIE STAROSTY LĘBORSKIEGO
w sprawie zmiany pracy starostwa powiatowego w lęborku w
związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego
15.03.2020 więcej
OBWIESZCZENIE G.683.12.2017.SP.JK
Starosta Lęborski wyznacza nowy termin załatwienia sprawy do
dnia 29 maja 2020 roku.
27.02.2020 więcej
G.683.12.2017.SP.JK Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania
za nieruchomość położoną w obr. 7 miasta Lęborka
06.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się