Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego (licytacji)
na sprzedaż samochodu: Skoda Felicja
29.06.2017 więcej
20.06.2017 więcej
Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego (licytacji)
na sprzedaż samochodów: Ford Transit i Skoda Felicja
31.05.2017 więcej
16.05.2017 więcej
Obwieszczenie o licytacji publicznej ruchomości
Motocykl MZ ETZ 150, rok prod. 1989
13.04.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki
Toyota Camry rok prod. 2001
27.02.2017 więcej
09.01.2017 więcej
Obwieszczenie
o licytacji pojazdu
29.11.2016 więcej
Obwieszczenie
Starosta Lęborski podaje do publicznej wiadomości, że dnia
25.10.2016 r. o godzinie 10,00 w lokalu Starostwa Powiatowego w
Lęborku przy ulicy Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pokój 13 (na
parterze) odbędzie się sprzedaż licytacyjna niżej wymienionej
ruchomości należących do Powiatu Lęborskiego, który nabył
do niego prawo na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w
Lęborku. Motorower YLSMCO FDD500T nr rej. GLE S158
26.09.2016 więcej
Ogłoszenie 21.12.2015
o sprzedaży z wolnej ręki
20.05.2016 więcej
12