Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego(licytacji) na sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter 1,9 TDI
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ul.
Stryjewskiego 23,ogłasza, że dnia 15 maja 2018 r. o godzinie
12.00 w pokoju nr 111 odbędzie się przetarg ustny (licytacja)
samochodu
24.04.2018 więcej
OGŁOSZENIE O AUKCJI PUBLICZNEJ NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI VOLKSWAGEN TRANSPORTER WALDI 1.9 TDI, 9-OSOBOWEGO, PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku ogłasza aukcję
publiczną na sprzedaż samochodu marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER
WALDI 1.9 TDI na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( Dz. U. z
2016 r. poz. 2259 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6
kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania
niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2017
r. poz. 729 )
23.04.2018 więcej
Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego (licytacji)
na sprzedaż samochodu: Skoda Felicja
29.06.2017 więcej
20.06.2017 więcej
Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego (licytacji)
na sprzedaż samochodów: Ford Transit i Skoda Felicja
31.05.2017 więcej
16.05.2017 więcej
Obwieszczenie o licytacji publicznej ruchomości
Motocykl MZ ETZ 150, rok prod. 1989
13.04.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki
Toyota Camry rok prod. 2001
27.02.2017 więcej
09.01.2017 więcej
Obwieszczenie
o licytacji pojazdu
29.11.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się