Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Zarządu i Rady Powiatu Lęborskiego
przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
28.02.2018 więcej
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Zarządu i Rady Powiatu Lęborskiego
przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
28.02.2017 więcej
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Zarządu i Rady Powiatu Lęborskiego
przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
28.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 32/2015
w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu
działalności lobbingowej
28.04.2016 więcej