Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w
Lęborku, ul. Pionierów 16.
14.03.2018 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Księgowa w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego
w Lęborku.
07.03.2018 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w
Wydziale Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Lęborku.
07.03.2018 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
Naczelnik Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w
Lęborku
13.02.2018 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie
Powiatowym w Lęborku.
13.02.2018 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Stanowisko pracy: kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i
Budynków w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym w Lęborku.
16.01.2018 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska w Starostwie
Powiatowym w Lęborku.
29.12.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
podinspektor w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w
Lęborku
07.12.2017 więcej