Lista artykułów

Nazwa artykułu
20.09.2018 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Księgowa w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego
w Lęborku
20.09.2018 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor w Referacie Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego
w Lęborku
20.09.2018 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Starosta Lęborski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na
wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku z
siedzibą w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 - inspektor w
Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Lęborku.
05.09.2018 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Stanowisko pracy:podinspektor w Wydziale Budownictwa w Starostwie
Powiatowym w Lęborku.
05.07.2018 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Stanowisko pracy: młodszy referent pełniący funkcje opiekuna
uczestników projektu “Aktywizacja zawodowa mieszkańców
powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w
Referacie Programów Pomocowych w Starostwie Powiatowym w
Lęborku.
04.07.2018 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
podinspektor w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym w
Lęborku
13.06.2018 więcej
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektora pełniącego funkcje koordynatora projektu
Stanowisko pracy: podinspektora pełniącego funkcje koordynatora
projektu "Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu
lęborskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Referacie
Programów Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku.
18.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się