Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Komunikat
Zarządu Województwa Pomorskiego
29.11.2016 więcej
Informacja na temat tlenku węgla
Z uwagi na rozpoczynający się sezon grzewczy 2016/2017
Starostwo Powiatowe w Lęborku zachęca do zapoznania się z
informacjami nt. zagrożenia dotyczącego tlenku węgla,
potocznie zwanego „czadem”.
03.11.2016 więcej
FORMULARZ KONSULTACYJNY
Konsultacje społeczne „Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Lęborskiego na lata 2016 – 2020” wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko przedmiotowego projektu dokumentu.
06.10.2016 więcej
Przedstawienie potrzeb dotyczących dofinansowania zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną przewidzianych do realizacji na rok 2017.
Przedstawienie potrzeb dotyczących dofinansowania zadań
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
przewidzianych do realizacji na rok 2017.
23.09.2016 więcej
Monitoring lasów 2016
Monitoring lasów 2016
19.07.2016 więcej
28.04.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się