Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Wykaz szkół i placówek niepublicznych, którym zaplanowano dotację z budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 r.
Wykaz szkół i placówek niepublicznych, którym zaplanowano
dotację z budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 r.
26.01.2018 więcej
Kwoty wykorzystanych dotacji przez szkoły i placówki niepubliczne w 2017 roku
Kwoty wykorzystanych dotacji przez szkoły i placówki
niepubliczne w 2017 roku
26.01.2018 więcej
Dane do wyliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych obowiązujące od 01.01.2017. Druga aktualizacja podstawowej kwoty dotacji.
druga aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych obowiązująca
od 01.01.2017 r.
03.11.2017 więcej
Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych na 2018 r.
Informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie
dotacji na rok 2018 dla szkół oraz placówek niepublicznych.
Wnioski można składać do 30 września 2017 r.
01.09.2017 więcej
Powiat Lęborski prezentuje ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lęborski na rok szkolny 2017/2018.
Nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok
szkolny 2017/2018 prowadzony będzie za pomocą elektronicznego
systemu vEdukacja Nabór Pomorze firmy VULCAN.
05.05.2017 więcej
Prezentacja szkół ponadgimnazjalnych 2017/2018
Powiat Lęborski prezentuje ofertę edukacyjną szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lęborski na rok
szkolny 2017/2018
24.04.2017 więcej
Dane do wyliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
obowiązujące od 01.01.2017 Pierwsza aktualizacja podstawowej
kwoty dotacji.
31.03.2017 więcej
Dane do wyliczenia dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych obowiązujące od 01.01.2017
07.03.2017 więcej
1234