Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2018/2019
Nabór do klas pierwszych szkół onadgimnazjalnych na rok
szkolny 2018/2019 prowadzony będzie za pomocą elektronicznego
systemu vEdukacja Nabór Pomorze firmy VULCAN
09.05.2018 więcej
Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych
Powiat Lęborski prezentuje ofertę edukacyjną szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lęborski na rok
szkolny 2018/2019
19.03.2018 więcej
Wykaz szkół i placówek niepublicznych, którym zaplanowano dotację z budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 r.
Wykaz szkół i placówek niepublicznych, którym zaplanowano
dotację z budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 r.
26.01.2018 więcej
Kwoty wykorzystanych dotacji przez szkoły i placówki niepubliczne w 2017 roku
Kwoty wykorzystanych dotacji przez szkoły i placówki
niepubliczne w 2017 roku
26.01.2018 więcej
Dane do wyliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych obowiązujące od 01.01.2017. Druga aktualizacja podstawowej kwoty dotacji.
druga aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych obowiązująca
od 01.01.2017 r.
03.11.2017 więcej
Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych na 2018 r.
Informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie
dotacji na rok 2018 dla szkół oraz placówek niepublicznych.
Wnioski można składać do 30 września 2017 r.
01.09.2017 więcej
Powiat Lęborski prezentuje ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lęborski na rok szkolny 2017/2018.
Nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok
szkolny 2017/2018 prowadzony będzie za pomocą elektronicznego
systemu vEdukacja Nabór Pomorze firmy VULCAN.
05.05.2017 więcej
Prezentacja szkół ponadgimnazjalnych 2017/2018
Powiat Lęborski prezentuje ofertę edukacyjną szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lęborski na rok
szkolny 2017/2018
24.04.2017 więcej
Dane do wyliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
obowiązujące od 01.01.2017 Pierwsza aktualizacja podstawowej
kwoty dotacji.
31.03.2017 więcej
Dane do wyliczenia dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych obowiązujące od 01.01.2017
07.03.2017 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się