Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
10.06.2020 więcej
Pozwolenie Zintegrowane Decyzja OŚ.IV.7644-30/10
Decyzja Starosty Lęborskiego znak OŚ.IV.7644-30/10 z dnia
20.01.2018r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty
Lęborskiego znak OŚ.IV.7644-30/10 z dnia 29.09.2010r. (z
późn. zm.) - pozwolenia zintegrowanego wydanego dla spółki
„Farm Frites Poland” Spółka Akcyjna w Lęborku przy ul.
Abrahama 13 na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów
ziemniaczanych (frytki i placki) klasyfikowanej jako
„instalacja do produkcji lub przetwórstwa produktów
spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności
produkcyjnej (obliczonej jako wartość średnia w stosunku do
produkcji kwartalnej) ponad 300 ton wyrobów gotowych na
dobę”, mieszczącej się w Lęborku, ul. Abrahama 13.
05.04.2018 więcej
Pozwolenie Zintegrowane Decyzja OŚ.IV.7644-30/10
Decyzja Starosty Lęborskiego znak OŚ.IV.7644-30/10 z dnia
11.12.2015r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty
Lęborskiego znak OŚ.IV.7644-30/10 z dnia 29.09.2010r. (z
późn. zm.) - pozwolenia zintegrowanego wydanego dla spółki
„Farm Frites Poland” Spółka Akcyjna w Lęborku przy ul.
Abrahama 13 na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów
ziemniaczanych (frytki i placki) klasyfikowanej jako
„instalacja do produkcji lub przetwórstwa produktów
spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności
produkcyjnej (obliczonej jako wartość średnia w stosunku do
produkcji kwartalnej) ponad 300 ton wyrobów gotowych na
dobę”, mieszczącej się w Lęborku, ul. Abrahama 13.
05.04.2018 więcej
Pozwolenie Zintegrowane Decyzja OŚ.IV.7644-30/10
Decyzja Starosty Lęborskiego znak OŚ.IV.7644-30/10 z dnia
26.03.2015r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty
Lęborskiego znak OŚ.IV.7644-30/10 z dnia 29.09.2010r. (z
późn. zm.) - pozwolenia zintegrowanego wydanego dla spółki
„Farm Frites Poland” Spółka Akcyjna w Lęborku przy ul.
Abrahama 13 na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów
ziemniaczanych (frytki i placki) klasyfikowanej jako
„instalacja do produkcji lub przetwórstwa produktów
spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności
produkcyjnej (obliczonej jako wartość średnia w stosunku do
produkcji kwartalnej) ponad 300 ton wyrobów gotowych na
dobę”, mieszczącej się w Lęborku, ul. Abrahama 13.
05.04.2018 więcej
Pozwolenie Zintegrowane Decyzja OŚ.IV.7644-30/10
Decyzja Starosty Lęborskiego znak OŚ.IV.7644-30/10 z dnia
31.10.2014r. w sprawie zmiany z urzędu decyzji Starosty
Lęborskiego znak OŚ.IV.7644-30/10 z dnia 29.09.2010r. (ze
zmianami), udzielającej przedsiębiorstwu „Farm Frites
Poland” S.A. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do
produkcji wyrobów ziemniaczanych, zlokalizowanej w Lęborku przy
ul. Abrahama 13.
05.04.2018 więcej
Pozwolenie Zintegrowane Decyzja OŚ.IV.7644-30/10
Decyzja Starosty Lęborskiego znak OŚ.IV.7644-30/10 z dnia
25.10.2013r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty
Lęborskiego znak OŚ.IV.7644-30/10 z dnia 12.09.2013r. -
pozwolenia zintegrowanego wydanego dla spółki „Farm Frites
Poland” Spółka Akcyjna w Lęborku przy ul. Abrahama 13 na
prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ziemniaczanych
(frytki i placki) klasyfikowanej jako „instalacja do produkcji
lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów
roślinnych o zdolności produkcyjnej (obliczonej jako wartość
średnia w stosunku do produkcji kwartalnej) ponad 300 ton
wyrobów gotowych na dobę”, mieszczącej się w Lęborku, ul.
Abrahama 13
05.04.2018 więcej
Pozwolenie Zintegrowane Decyzja OŚ.IV.7644-30/10
Decyzja Starosty Lęborskiego znak OŚ.IV.7644-30/10 z dnia
12.09.2013r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty
Lęborskiego znak OŚ.IV.7644-30/10 z dnia 23.03.2012r.,
zmienionej decyzją Starosty Lęborskiego znak OŚ.IV.7644-30/10
z dnia 20.07.2012r., - pozwolenia zintegrowanego wydanego na
prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ziemniaczanych
(frytki, placki ziemniaczane i płatki ziemniaczane)
klasyfikowanej jako „instalacja do produkcji lub przetwórstwa
produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych o
zdolności produkcyjnej (obliczonej jako wartość średnia w
stosunku do produkcji kwartalnej) ponad 300 ton wyrobów gotowych
na dobę”, mieszczącej się Lęborku, ul. Abrahama 13.
05.04.2018 więcej
Pozwolenie Zintegrowane Decyzja OŚ.6222.2.2014
Decyzja Starosty Lęborskiego znak OŚ.6222.2.2014 z dnia
01.12.2017r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty
Lęborskiego znak OŚ-7645-Z/1/2007 Nr OS-1/2007 z dnia
18.10.2007 r., zmienionej decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia
18.11.2014 r., decyzją OŚ.6222.2.2014 z dnia 28.10.2015 r. oraz
decyzją znak OŚ.6222.2.2012 z dnia 22.04.2016r. – pozwolenie
zintegrowane dla instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy
większej niż 50 MW - Kotłowni Rejonowej KR-1 zlokalizowanej w
Lęborku przy ul. Traugutta i ul. Wojska Polskiego 24a.
05.04.2018 więcej
Pozwolenie Zintegrowane Decyzja OŚ.6222.2.2014
Decyzja Starosty Lęborskiego znak OŚ.6222.2.2014 z dnia
22.04.2016r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty
Lęborskiego znak OŚ-7645-Z/1/2007 Nr OS-1/2007 z dnia
18.10.2007 r., zmienionej decyzją znak OŚ.6222.2.2014 z dnia
18.11.2014 r. i decyzją OŚ.6222.2.2014 z dnia 28.10.2015 r. –
pozwolenie zintegrowane dla instalacji do spalania paliw o
nominalnej mocy większej niż 50 MW - Kotłowni Rejonowej KR-1
zlokalizowanej w Lęborku przy ul. Traugutta i ul. I Armii Wojska
Polskiego 24a.
05.04.2018 więcej
Pozwolenie Zintegrowane Decyzja OŚ.6222.2.2014
Decyzja Starosty Lęborskiego znak OŚ.6222.2.2014 z dnia
28.10.2015r. w sprawie zmiany decyzji znak OŚ-7645-Z/1/2007 Nr
OS-1/2007 z dnia 18.10.2007r., zmienionej decyzją znak
OŚ.6222.2.2014 z dnia 18.11.2014r. – pozwolenia zintegrowanego
dla instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy większej niż
50 MW - Kotłowni Rejonowej KR-1 zlokalizowanej w Lęborku przy
ul. Traugutta.
05.04.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się