Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja o zmianie otwarcia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lęborku przy ul. Krzywoustego 1
Niniejszym informujemy, że w dniu 13.07.2018 roku nieczynny
będzie Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Lęborku przy ulicy
Krzywoustego 1 czynny on będzie w dniach 20 lipca, 27 lipca, 3
sierpnia oraz 10 sierpnia w godzinach od 13.00 do 18.00 zamiast
od godz.14.00.
06.06.2018 więcej
Zmiana godzin otwarcia Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lęborku
Niniejszym informuję, że Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej,
prowadzony przez adwokatów, zlokalizowany w Lęborku przy ul.
Krzywoustego 1 w dniu 25 maja 2018 r. będzie nieczynny. W
zamian za to w dniu 01, 08, 15 i 22 czerwca 2018 r. czynny
będzie w godzinach od 15.00 do 19.00 zamiast w godzinach od
13.00 do 18.00.
24.05.2018 więcej
INFORMACJA O ZMIANIE OTWARCIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W LĘBORKU PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 1
Zmiana godzin otwarcia w dniach 23 luty, 2 marca, 9 marca, 16
marca
15.02.2018 więcej
Zmiana godzin otwarcia Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lęborku
Zmiana godzin otwarcia Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w
Lęborku w dniach 6, 13, 20, 27 luty 2018 r.
02.02.2018 więcej
Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.
Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.
29.12.2017 więcej
Zmiana godzin otwarcia Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lęborku
Niniejszym informuję, że Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej,
prowadzony przez adwokatów, zlokalizowany w Lęborku przy ul.
Krzywoustego 1, w dniach 20 oraz 29 grudnia 2017 r. (piątki)
czynny będzie w godzinach od 13.00 do 17.00 zamiast w godzinach
od 15.00 do 19.00
22.12.2017 więcej
Zmiana godzin otwarcia Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lęborku
Niniejszym informuję, że Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej,
prowadzony przez adwokatów zlokalizowany w Lęborku przy ul.
Krzywoustego 1, czynny będzie w dniu 24 listopada 2017 r.
(piątek) w godzinach od 13.00 do 17.00 zamiast w godzinach od
15.00 do 19.00
22.11.2017 więcej
Zmiana godzin otwarcia Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lęborku
Niniejszym informuję, że Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej,
prowadzony przez adwokatów zlokalizowany w Lęborku przy ul.
Krzywoustego 1, czynny będzie dodatkowo: 1) w dniu 21 listopada
2017 r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 15.00, 2) w dniu
28 listopada 2017 r. (wtorek) w godzinach od 13.00 do 15.00,
06.11.2017 więcej
Zmiana godzin otwarcia Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lęborku
Niniejszym informuję, że Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej,
prowadzony przez adwokatów zlokalizowany w Lęborku przy ul.
Krzywoustego 1, czynny będzie dodatkowo:
06.10.2017 więcej
Zmiana godzin otwarcia Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lęborku
Niniejszym informuję, że Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej,
prowadzony przez adwokatów zlokalizowany w Lęborku przy ul.
Krzywoustego 1, czynny będzie:
25.07.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się