Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Informacja o zawieszeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
W związku z Zarządzeniem nr 37/2020 oraz 41/2020 Starosty
Lęborskiego zawiesza się do odwołania stacjonarną
działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
lęborskiego
30.10.2020 więcej
Zmiana godzin otwarcia Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lęborku
Niniejszym informuję o zmianie godzin działania punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej w Lęborku przy ul. Krzywoustego
1: 1) w dniu 05.10.2020 punkt czynny będzie w godzinach od
16.00.18.00, 2) w dniu 12.10.2020 punkt czynny będzie w
godzinach od 13.00.18.00, 3) w dniu 19.10.2020 punkt czynny
będzie w godzinach od 13.00.18.00,
01.10.2020 więcej
Informacja o przedłużeniu zawieszeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
W związku z Zarządzeniem nr 17/2020 Starosty Lęborskiego z
dnia 26.03.2020 przedłuża się zawieszenie działalności ww.
punktów na terenie powiatu lęborskiego do czasu odwołania na
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
27.03.2020 więcej
Zawieszenie działalności punktów NPO i NPP
W związku z Zarządzeniem nr 13/2020 Starosty Lęborskiego z
dnia 13.03.2020 zawiesza się działalność ww. punktów na
terenie powiatu lęborskiego od dnia 16.03.2020 r. do dnia
27.03.2020 r.
13.03.2020 więcej
Zmiana harmonogramu pracy Punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lęborku
Niniejszym informuję, że w dniach 06,09 oraz 11 marca 2020r.
dyżury nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lęborku przy
ul. Krzywoustego 1 nie odbędą się.
21.02.2020 więcej
Zmiana godzin otwarcia Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lęborku
Niniejszym informuję, że w dniu 13.03.2020 r. dyżur
nieodpłatnej pomocy prawnej w Lęborku przy ul. Krzywoustego 1
nie odbędzie się. Zostanie odpracowany w dniu 02.03.2020 r. w
godz. od 14.00 do 18.00 w pnpp w Lęborku przy ul. Czołgistów
5.
17.02.2020 więcej
Informacja o zmianie otwarcia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi Lęborskiej
Niniejszym informujemy, że w dniu 19.09.2019 roku Punkt
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowej Wsi Lęborskiej przy ulicy
Grunwaldzkiej 24, czynny będzie w godzinach od 11.30 do 15.30.
16.09.2019 więcej
Informacja o zmianach otwarcia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
w Lęborku, Nowej Wsi Lęborskiej, w Łebie
04.09.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się