2016-05-20

Regulamin przetargu ofert

Regulamin przetargu ofert

Załączniki

  Załącznik_nr_1_ob...eszczenie.doc 14 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik_nr_1_ob...eszczenie.pdf 59,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin przetargu ofert.pdf 912,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik_nr_2_os...rgu_ofert.doc 13 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik_nr_2_os...rgu_ofert.pdf 44,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik_nr_3_of...rgu_ofert.doc 12 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik_nr_3_of...rgu_ofert.pdf 34,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik_nr_4_pr...rgu_ofert.doc 12 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik_nr_4_pr...rgu_ofert.pdf 67,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik_nr_5_po...rgu_ofert.doc 11,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik_nr_6_za...rgu_ofert.doc 12,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik_nr_5_po...rgu_ofert.pdf 54,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik_nr_6_za...rgu_ofert.pdf 45,03 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się