Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 23/1999
w sprawie instrukcji w zakresie inwentaryzacji aktywów i
pasywów
11.05.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 11/99
z dnia 20.04.1999 w sprawie wyznaczenia zastępców
Przewodniczącego i Sekretarza oraz określenia imiennego składu
Rejonowego Komitetu Przeciwpożarowego w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 10/99
z dnia 15.04.1999 w sprawie powołania Zespołu ds. Ochrony
Przeciwpożarowej i Ratownictwa
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 22/99
Z DNIA 17.12.1999r.W SPRAWIE WPROWADZENIA ZAKŁADOWEGO PLANU
KONT.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 21/99
z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/99
Starosty Lęborskiego z dnia 25 marca 1999 r. v sprawie
powołania Rady Opiniodawczej przy Starostwie Powiatowym w
Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 20/99
Z DNIA 17.11.1999r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i
likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 19/99
z dnia 2 września 1999r. w sprawie: zasad organizacji i
funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania /SWO/, w powiecie
lęborskim.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 18/99
Z dnia 5 sierpnia 1999r.W sprawie wyznaczenia administratora
bezpieczeństwa informacji o danych osobowych w systemach
informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych
będących w administrowaniu Starosty Lęborskiego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 17/99
z dnia 17 sierpnia 1999r. w sprawie: zasad, trybu i terminu
opracowania w Starostwie Powiatowym założeń
społeczno-gospodarczych i organizacyjnych do projektu budżetu
powiatu oraz informacji o stanie mienia powiatowego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 16/99
z dnia 12.08.1999 r.
25.04.2016 więcej
123