Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 15/00
z dnia 11.12.2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego
Biura Rady Powiatu
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 14/00
z dnia 11.12.2000 r. w sprawie: wyznaczenia zastępców
Przewodniczącego i Sekretarza oraz określenia imiennego składu
Powiatowego Komitetu Przeciwpowodzioweqo w Leborku.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 13/00
z dnia 28.11.2000 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na
dostawy towarów i wykonywanie usług.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 12/00
z dnia 16.11.2000 r. w sprawie ustalenia Powiatowego Planu
Reagowania Kryzysowego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 11/00
z dnia 11 listopada 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa
Powiatowego w Lęborku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia
nr 13 Starosty Lęborskiego z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie
wprowadzenia w życie regulaminu zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 10/00
z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie wyznaczenia administratora
bezpieczeństwa informacji o danych osobowych w systemach
informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych
będących w administrowaniu Starosty Lęborskiego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 9/00
z dnia 31.10.2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu nagradzania
pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 8/00
z dnia 04.10.2000 r.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 7/00
z dnia 14.09.2000 r. w sprawie: włączenia w wojewódzki system
monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania jednostek
organizacyjnych OC.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 6/00
z dnia 3 lipca 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Lęborku,
stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 13 Starosty
Lęborskiego z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wprowadzenia w
życie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
25.04.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się