Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 15/00
z dnia 11.12.2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego
Biura Rady Powiatu
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 14/00
z dnia 11.12.2000 r. w sprawie: wyznaczenia zastępców
Przewodniczącego i Sekretarza oraz określenia imiennego składu
Powiatowego Komitetu Przeciwpowodzioweqo w Leborku.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 13/00
z dnia 28.11.2000 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na
dostawy towarów i wykonywanie usług.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 12/00
z dnia 16.11.2000 r. w sprawie ustalenia Powiatowego Planu
Reagowania Kryzysowego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 11/00
z dnia 11 listopada 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa
Powiatowego w Lęborku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia
nr 13 Starosty Lęborskiego z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie
wprowadzenia w życie regulaminu zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 10/00
z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie wyznaczenia administratora
bezpieczeństwa informacji o danych osobowych w systemach
informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych
będących w administrowaniu Starosty Lęborskiego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 9/00
z dnia 31.10.2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu nagradzania
pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 8/00
z dnia 04.10.2000 r.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 7/00
z dnia 14.09.2000 r. w sprawie: włączenia w wojewódzki system
monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania jednostek
organizacyjnych OC.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 6/00
z dnia 3 lipca 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Lęborku,
stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 13 Starosty
Lęborskiego z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wprowadzenia w
życie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
25.04.2016 więcej
12