Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 6/01
z dnia 8.06.2001 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania
pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 11/01
Z dnia 17.11.2001 r. w sprawie: stanowisk służbowych w
Starostwie Powiatowym w Lęborku, których wykonywanie może
łączyć się z dostępem do informacji niejawnych.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 10/01
z dnia 23.11.2001 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 9/01
z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie wyznaczenia
administratorów bezpieczeństwa informacji o danych osobowych w
systemach informatycznych służących do przetwarzania danych
osobowych będących w administrowaniu Starosty Lęborskiego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 8/01
z dnia 24.10.2001r. w sprawie powołania zakładowej Komisji
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 7/01
z dnia 12.07.2001 r. w sprawie: zasad organizacji i
funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania ISWOI w powiecie
lęborskim.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 5/01
z dnia 6.06.2001 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/99
Starosty Lęborskiego z dnia 10 lutego 1999 L W sprawie ustalenia
regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 4/01
z dnia 15.05.2001 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu
utrzymania jednego mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej nr 1 i
nr 2 w Lęborku w roku kalendarzowym 2001.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 3/01
z dnia 20 kwietnia 2001 roku. w sprawie: powołania zespołu ds.
profilaktyki i zwalczania BSE pryszczycy na terenie powiatu
lęborskiego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 2/01
z dnia 28.02.2001 r. w sprawie zasad zaopatrywania pracowników w
środki socjalne, ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie
robocze.
25.04.2016 więcej
12