Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
III/22/02 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 grudnia 2002 roku III/22/02 w sprawie ustalenia
składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
20.04.2016 więcej
III/23/02 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 grudnia 2002 roku III/23/02 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Starosty Lęborskiego
20.04.2016 więcej
III/20/02 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 grudnia 2002 roku III/20/02 w sprawie przyznania
pierwszeństwa najemcy w nabyciu lokalu użytkowego stanowiącego
własność Powiatu Lęborskiego
20.04.2016 więcej
III/19/02 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 grudnia 2002 roku III/19/02 w sprawie sprzedaży w
drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącej
własność Powiatu Lęborskiego
20.04.2016 więcej
III/18/02 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 grudnia 2002 roku III/18/02 w sprawie sprzedaży w
drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Lęborskiego
20.04.2016 więcej
III/17/02 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 grudnia 2002 roku III/17/02 w sprawie sprzedaży w
drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Lęborskiego
20.04.2016 więcej
III/16/02 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 grudnia 2002 roku III/16/02 w sprawie sprzedaży w
drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego
stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego
20.04.2016 więcej
III/15/02 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 grudnia 2002 roku III/15/02 w sprawie sprzedaży w
drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Lęborskiego
20.04.2016 więcej
III/14/02 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 grudnia 2002 roku III/14/02 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2002 rok
20.04.2016 więcej
II/13/02 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 02 grudnia 2002 roku II/13/02 w sprawie ustalenia
składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Lęborskiego
20.04.2016 więcej
123