Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
10/2002 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 31 grudnia 2002 roku 10/2002 w sprawie zmiany Uchwały
Zarządu Powiatu Nr 6/2002 z dnia 05 grudnia 2002 roku
31.03.2016 więcej
08/2002 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 19 grudnia 2002 roku 08/2002 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2002 rok
31.03.2016 więcej
07/2002 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 12 grudnia 2002 roku 07/2002 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2002 rok
31.03.2016 więcej
06/2002 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 05 grudnia 2002 roku 06/2002 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2002 rok
31.03.2016 więcej
06/2002 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 05 grudnia 2002 roku 06/2002 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2002 rok
31.03.2016 więcej
05/2002 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 02 grudnia 2002 roku 05/2002 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2002 rok
31.03.2016 więcej
04/2002 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 29 listopada roku 04/2002 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2002 rok
31.03.2016 więcej
03/2002 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 listopada 2002 roku 03/2002 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2002 rok
31.03.2016 więcej
01/2002 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 21 listopada 2002 roku 01/2002 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2002 rok
31.03.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się