Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 17/02
z dnia 12.12.2002 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na
dzień 31.12.2002 r.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 16/02
z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla sprawdzenia znajomości zagadnień objętych
Programem szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 15/02
z dnia 15.11.2002 r. w sprawie: przeprowadzenia okresowe]
kontroli ewidencji i obiegu dokumentów zawierających informacje
niejawne oraz ich zakwalifikowania do zniszczenia.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 14/02
z dnia 17.09.2002 w sprawie dodania do jednolitego rzeczowego
wykazu akt organów powiatu dodatkowego hasła kwalifikacyjnego
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 13/02
z dnia 23.07.2002 w sprawie odpowiedzialności materialnej
pracowników wydziałów Starostwa Powiatowego w Lęborku za
mienie powierzone.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 12/02
z dnia 11.06.2002. w sprawie ustalenia procedury kontroli
wewnętrznej wydatków dokonywanych ze środków publicznych
Starostwa Powiatowego w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 11/02
z dnia 27.05.2002 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
środków trwałych i pozostałych środków trwałych w
użytkowaniu
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 10/02
z dnia 27.05.2002 r. w sprawie powołania komisji
inwentaryzacyjnej /stałej/ środków trwałych i pozostałych
środków trwałych w użytkowaniu
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 9/02
Z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: Wyznaczenia kierownika kancelarii
tajnej w Starostwie Powiatowym w Lęborku.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 8/02
z dnia 20 maja 2002 roku w sprawie określenia zasad
rachunkowości w powiecie Lęborskim
25.04.2016 więcej
12