Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 17/02
z dnia 12.12.2002 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na
dzień 31.12.2002 r.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 16/02
z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla sprawdzenia znajomości zagadnień objętych
Programem szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 15/02
z dnia 15.11.2002 r. w sprawie: przeprowadzenia okresowe]
kontroli ewidencji i obiegu dokumentów zawierających informacje
niejawne oraz ich zakwalifikowania do zniszczenia.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 14/02
z dnia 17.09.2002 w sprawie dodania do jednolitego rzeczowego
wykazu akt organów powiatu dodatkowego hasła kwalifikacyjnego
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 13/02
z dnia 23.07.2002 w sprawie odpowiedzialności materialnej
pracowników wydziałów Starostwa Powiatowego w Lęborku za
mienie powierzone.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 12/02
z dnia 11.06.2002. w sprawie ustalenia procedury kontroli
wewnętrznej wydatków dokonywanych ze środków publicznych
Starostwa Powiatowego w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 11/02
z dnia 27.05.2002 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
środków trwałych i pozostałych środków trwałych w
użytkowaniu
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 10/02
z dnia 27.05.2002 r. w sprawie powołania komisji
inwentaryzacyjnej /stałej/ środków trwałych i pozostałych
środków trwałych w użytkowaniu
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 9/02
Z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: Wyznaczenia kierownika kancelarii
tajnej w Starostwie Powiatowym w Lęborku.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 8/02
z dnia 20 maja 2002 roku w sprawie określenia zasad
rachunkowości w powiecie Lęborskim
25.04.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się