Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
PROTOKÓŁ NR VI/03
PROTOKÓŁ NR VI/03 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego w dniu 25
kwietnia 2003 roku
20.04.2016 więcej
Protokół nr XV/03
Protokół nr XV/03 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego odbytej w
dniu 30 grudnia 2003 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Lęborku
20.04.2016 więcej
Protokół nr XIV/03
PROTOKÓŁ NR XIV/03 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego w dniu 12
grudnia 2003 roku
20.04.2016 więcej
Protokół nr XIII/03
Protokół nr XIII/03 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego odbytej w
dniu 21 listopada 2003 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Lęborku
20.04.2016 więcej
Protokół nr XII/03
Protokół nr XII/03 z uroczystej sesji Rady Powiatu Lęborskiego
z okazji obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości odbytej w
dniu 11 listopada 2003 roku wspólnie z Radą Miejską w Lęborku
w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Lęborku
20.04.2016 więcej
Protokół nr XI/03
PROTOKÓŁ NR XI/03 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego w dniu 24
października 2003 roku
20.04.2016 więcej
Protokół nr X/03
Protokół nr X/03 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego odbytej w
dniu 9 października 2003 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Lęborku
20.04.2016 więcej
Protokół nr IX/03
Protokół nr IX/03 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego odbytej w
dniu 26 września 2003 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Lęborku
20.04.2016 więcej
Protokół nr VIII/03
PROTOKÓŁ NR VIII/03 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego w dniu 27
czerwca 2003 roku
20.04.2016 więcej
Protokół nr VII/03
Protokół nr VII/03 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego odbytej w
dniu 29 maja 2003 roku w Starostwie Powiatowym w Lęborku
20.04.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się