Lista artykułów

Nazwa artykułu
XVIII/121/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 26 marca 2004 roku XVIII/121/04 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów
01.07.2016 więcej
XIII/89/03 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 21 listopada 2003 roku XIII/89/03 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2003 rok
01.07.2016 więcej
XVII/110/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 27 lutego 2004 roku XVII/110/04 w sprawie zatwierdzenia
Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
na lata 2004 - 2010
01.07.2016 więcej
XI/88/03 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 24 października 2003 roku XI/88/03 w sprawie przyjęcia
stanowiska dotyczącego drogi krajowej nr 6
01.07.2016 więcej
XIV/95/03 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 12 grudnia 2003 roku XIV/95/03 o zmianie uchwały nr
XXII/151/2001 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 9 lutego 2001 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie na czas
nieokreślony nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie
Powiatu Lęborskiego
01.07.2016 więcej
XVI/109/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 stycznia 2004 roku XVI/109/04 w sprawie przyjęcia
stanowiska dotyczącego skargi Pana Jerzego Zielińskiego na
uchwałę nr IX/81/03 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26
września 2003 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego
skargi Jerzego Zielińskiego na nienależyte wykonywanie zadań
przez Zarząd Powiatu Lęborskiego oraz naruszenie
praworządności przez ten organ
01.07.2016 więcej
XVI/107/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 stycznia 2004 roku XVI/107/04 w sprawie wyrażenia
zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Lęborskiego i
nadania jej statutu
01.07.2016 więcej
XVII/111/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 27 lutego 2004 roku XVII/111/04 w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych
w Powiecie Lęborskim
01.07.2016 więcej
XVIII/124/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 26 marca 2004 roku XVIII/124/04 w sprawie zmiany
przeznaczenia i terminu rozliczenia dotacji udzielonej
Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Lęborku w roku 2003
01.07.2016 więcej
XVI/105/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 stycznia 2004 roku XVI/105/04 w sprawie uchwalenia
„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata
2004-2006”.
01.07.2016 więcej