Lista artykułów

Nazwa artykułu
26/2003 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 15 maja 2003 roku 26/2003 w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do oceny i wyboru ofert na dostawę tablic
rejestracyjnych wykonanych wg PN-S-73200 w trybie zamówień
publicznych o wartości przekraczającej 30 000 EURO - przetarg
nieograniczony udzielanych przez Powiat Lęborski
31.03.2016 więcej
19/2003 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 03 kwietnia 2003 roku 19/2003 w sprawie regulaminu
kontroli finansowej jednostek budżetowych powiatu
31.03.2016 więcej
22/2003 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 10 kwietnia 2003 roku 22/2003 w sprawie powołania na
stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku
31.03.2016 więcej
36/2003 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 31 lipca 2003 roku 36/2003 w sprawie przyjęcia
informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2003
roku
31.03.2016 więcej
21/2003 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 10 kwietnia 2003 roku 21/2003 w sprawie odwołania ze
stanowiska Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku
31.03.2016 więcej
53/2003 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 16 października 2003 r. 53/2003 w sprawie zmiany
budżetu Powiatu Lęborskiego na 2003 rok.
31.03.2016 więcej
66/2003 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 grudnia 2003 r. 66/2003 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2003 rok.
31.03.2016 więcej
65/2003 Uchawała Zarządu Powiatu Lęborskiego
22.12.2003 r. 65/2003 W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O ZALICZENIU
DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH
31.03.2016 więcej
64/2003 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
22 grudnia 2003 roku UCHWAŁA NR 64/2003 w sprawie zmiany
budżetu Powiatu Lęborskiego na 2003 rok.
31.03.2016 więcej
63/2003 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
15 grudnia 2003 r. 63/2003 w sprawie przyjęcia projektu
budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2004
31.03.2016 więcej