Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 10/03
z dnia 3 października 2003 r. w sprawie: powołania Powiatowego
Zespołu Reagowania Kryzysowego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 9/03
z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji na dzień 31.12.2003 r.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 8/03
z dnia 03.06.2003 w sprawie dodania do jednolitego rzeczowego
wykazu akt organów powiatu dodatkowego hasła kwalifikacyjnego
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 7/03
z dnia 22.08.2003 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania
pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 6/03
z dnia 03.06.2003 r. w sprawie: zasad organizacji i
funkcjonowania systemu wykrywania w powiecie lęborskim.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 5/03
z dnia 13.03.2003 r. w sprawie zasad zaopatrywania pracowników w
środki socjalne, ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie
robocze.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 4/03
z dnia 10.03.2003 r. w sprawie organizacji i zasad działania
Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej oraz w sprawie
prowadzenia ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu
Lęborskiego
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 3/03
z dnia 05.03.2003 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu
utrzymania jednego mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej nr 1 i
nr 2 w Lęborku w roku kalendarzowym 2003.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 2/03
z dnia 23.01.2003 r. w sprawie: ustalenia zadań w zakresie
przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez
Szefów Obrony Cywilnej miast i gmin powiatu lęborskiego w 2003
r.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 1/03
z dnia 23.01.2003r. w sprawie: ustalenia planu działania w
zakresie obrony cywilnej w 2003 r.
25.04.2016 więcej