Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 10/03
z dnia 3 października 2003 r. w sprawie: powołania Powiatowego
Zespołu Reagowania Kryzysowego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 9/03
z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji na dzień 31.12.2003 r.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 8/03
z dnia 03.06.2003 w sprawie dodania do jednolitego rzeczowego
wykazu akt organów powiatu dodatkowego hasła kwalifikacyjnego
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 7/03
z dnia 22.08.2003 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania
pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 6/03
z dnia 03.06.2003 r. w sprawie: zasad organizacji i
funkcjonowania systemu wykrywania w powiecie lęborskim.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 5/03
z dnia 13.03.2003 r. w sprawie zasad zaopatrywania pracowników w
środki socjalne, ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie
robocze.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 4/03
z dnia 10.03.2003 r. w sprawie organizacji i zasad działania
Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej oraz w sprawie
prowadzenia ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu
Lęborskiego
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 3/03
z dnia 05.03.2003 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu
utrzymania jednego mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej nr 1 i
nr 2 w Lęborku w roku kalendarzowym 2003.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 2/03
z dnia 23.01.2003 r. w sprawie: ustalenia zadań w zakresie
przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez
Szefów Obrony Cywilnej miast i gmin powiatu lęborskiego w 2003
r.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 1/03
z dnia 23.01.2003r. w sprawie: ustalenia planu działania w
zakresie obrony cywilnej w 2003 r.
25.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się