Lista artykułów

Nazwa artykułu
XVIII/121/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 26 marca 2004 roku XVIII/121/04 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów
20.04.2016 więcej
XVII/110/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 27 lutego 2004 roku XVII/110/04 w sprawie zatwierdzenia
Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
na lata 2004 - 2010
20.04.2016 więcej
XVI/109/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 stycznia 2004 roku XVI/109/04 w sprawie przyjęcia
stanowiska dotyczącego skargi Pana Jerzego Zielińskiego na
uchwałę nr IX/81/03 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26
września 2003 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego
skargi Jerzego Zielińskiego na nienależyte wykonywanie zadań
przez Zarząd Powiatu Lęborskiego oraz naruszenie
praworządności przez ten organ
20.04.2016 więcej
XVI/107/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 stycznia 2004 roku XVI/107/04 w sprawie wyrażenia
zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Lęborskiego i
nadania jej statutu
20.04.2016 więcej
XVII/111/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 27 lutego 2004 roku XVII/111/04 w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych
w Powiecie Lęborskim
20.04.2016 więcej
XVIII/124/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 26 marca 2004 roku XVIII/124/04 w sprawie zmiany
przeznaczenia i terminu rozliczenia dotacji udzielonej
Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Lęborku w roku 2003
20.04.2016 więcej
XVI/105/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 stycznia 2004 roku XVI/105/04 w sprawie uchwalenia
„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata
2004-2006”.
20.04.2016 więcej
XVIII/126/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 26 marca 2004 roku XVIII/126/04 w sprawie zlecenia
Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
20.04.2016 więcej
XVI/106/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 30 stycznia 2004 roku XVI/106/04 w sprawie przychodów
i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lęborku na rok 2004
20.04.2016 więcej
XVIII/127/04 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 26 marca 2004 roku XVIII/127/04 w sprawie przyjęcia
stanowiska dotyczącego całkowitego zawieszenia od 1 kwietnia
2004 roku przez PKP przewozów pasażerskich na linii Lębork –
Łeba
20.04.2016 więcej