Lista artykułów

Nazwa artykułu
125/2004 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 29 grudnia 2004 r. 125/2004 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2004 rok.
30.03.2016 więcej
124/2004 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
22 grudnia 2004 r. 124/2004 w sprawie zmiany budrzetu Powiatu
Lęborskiego na 2004 r.
30.03.2016 więcej
123/2004 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 16 grudnia 2004 roku 123/2004 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2004 rok
30.03.2016 więcej
122/2004 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 10 grudnia 2004 roku 122/2004 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2004 rok
30.03.2016 więcej
121/2004 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 2 grudnia 2004 roku 121/2004 w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do wyboru ofert na kompleksowe ubezpieczenie
majątku Powiatu Lęborskiego
30.03.2016 więcej
120/2004 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 2 grudnia 2004 roku 120/2004 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2004 rok
30.03.2016 więcej
119/2004 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 15 listopada 2004 roku 119/2004 w sprawie przyjęcia
projektu budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2005
30.03.2016 więcej
118/2004 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 8 listopada 2004 roku 118/2004 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2004 rok
30.03.2016 więcej
117/2004 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 października 2004 roku 117/2004 w sprawie zmiany
budżetu Powiatu Lęborskiego na 2004 rok
30.03.2016 więcej
116/2004 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 21 października 2004 roku 116/2004 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
30.03.2016 więcej