Lista artykułów

Nazwa artykułu
125/2004 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 29 grudnia 2004 r. 125/2004 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2004 rok.
30.03.2016 więcej
124/2004 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
22 grudnia 2004 r. 124/2004 w sprawie zmiany budrzetu Powiatu
Lęborskiego na 2004 r.
30.03.2016 więcej
123/2004 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 16 grudnia 2004 roku 123/2004 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2004 rok
30.03.2016 więcej
122/2004 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 10 grudnia 2004 roku 122/2004 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2004 rok
30.03.2016 więcej
121/2004 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 2 grudnia 2004 roku 121/2004 w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do wyboru ofert na kompleksowe ubezpieczenie
majątku Powiatu Lęborskiego
30.03.2016 więcej
120/2004 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 2 grudnia 2004 roku 120/2004 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2004 rok
30.03.2016 więcej
119/2004 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 15 listopada 2004 roku 119/2004 w sprawie przyjęcia
projektu budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2005
30.03.2016 więcej
118/2004 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 8 listopada 2004 roku 118/2004 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2004 rok
30.03.2016 więcej
117/2004 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 października 2004 roku 117/2004 w sprawie zmiany
budżetu Powiatu Lęborskiego na 2004 rok
30.03.2016 więcej
116/2004 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 21 października 2004 roku 116/2004 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
30.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się