Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 12/04
z dnia 04.10.2004 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds.
Rozwoju Lokalnego
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 20/04
z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji
inwentaryzacyjnej /stałej/ środków trwałych i pozostałych
środków trwałych w użytkowaniu
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 19/04
z dnia 14.10.2004r. W sprawie ustalenia zasad i trybu pracy
Komisji Stypendialnej ds. przyznawania i przekazywania
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w
roku akademickim 2004/2005.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 18/04
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert
na dostawę talonów towarowych z okazji Świąt Bożego
Narodzenia
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 16/04
z dnia 15.10.2004 r.w sprawie: ustalenia "Planu operacyjnego
ochrony przed powodzią".
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 15/04
z dnia 07.10.2004. w sprawie: Powiatowego Planu Reagowania
Kryzysowego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 13/04
z dnia 7 października 2004r. W sprawie powołania Komisji
Stypendialnej ds. przyznawania i przekazywania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku
akademickim 2004/2005.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 12a/04
z dnia 06.10.2004 r. w sprawie dodania do jednolitego rzeczowego
wykazu akt organów powiatów dodatkowego hasła kwalifikacyjnego
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 11/04
z dnia 30.09.2004 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
środków trwałych i pozostałych środków trwałych w
użytkowaniu
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 10/04
z dnia 30.09.2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
oceny i wyboru ofert na wykonanie uproszczonych planów
urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie
będących własnością Skarbu Państwa w trybie zamówień
publicznych których wartość nie przekracza 60 000 Euro
udzielanych przez Starostę Lęborskiego.
25.04.2016 więcej
12