Lista artykułów

Nazwa artykułu
PROTOKÓŁ NR XXXVII/05
Początek obrad: ·Godz. 12:00 Zakończenie obrad: ·Godz. 12:35
Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku. W dniu 28 grudnia
2005 roku w sesji uczestniczyło 18 radnych. Lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w
sesji udział wzięli zaproszeni goście. Lista obecności gości
zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
20.04.2016 więcej
Protokół nr XXXVI/05
Początek obrad: · Godz. 1200 Zakończenie obrad: · Godz. 1430
Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe W dniu 25 listopada 2005 roku
w sesji wzięło udział 18 radnych. Lista obecności radnych
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Radni
nieobecni: 1. Waldemar Nowicki Ponadto w sesji wzięli udział
zaproszeni goście. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego protokołu.
20.04.2016 więcej
PROTOKÓŁ NR XXXIV/ 05
Początek obrad: · Godz. 1000 Zakończenie obrad: · Godz. 1115
Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku. W dniu 9 września
2005 roku w sesji uczestniczyło 14 radnych. Lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Radni
nieobecni: 1. Marian Borek 2. Andrzej Dziembowski 3. Waldemar
Nowicki 4. Witold Piórkowski 5. Jolanta Szajowska Ponadto w
sesji udział wzięli zaproszeni goście. Lista obecności gości
zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
20.04.2016 więcej
PROTOKÓŁ NR XXXIII/05
Początek obrad: ·Godz. 1200 Zakończenie obrad: ·Godz. 1410
Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku. W dniu 1 lipca
2005 roku w sesji uczestniczyło 17 radnych. Lista obecności
radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Radni
nieobecni: 1.Adela Muzykiewicz 2.Waldemar Nowicki Ponadto w sesji
udział wzięli zaproszeni goście. Lista obecności gości
zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
20.04.2016 więcej
PROTOKÓŁ NR XXXII/05
Początek obrad: · Godz. 1200 Zakończenie obrad: · Godz. 1640
Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku. W dniu 1 czerwca
2005 roku w sesji uczestniczyło 17 radnych. Lista obecności
radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Radni
nieobecni: 1. Andrzej Bladoszewski 2. Waldemar Nowicki Ponadto w
sesji udział wzięli zaproszeni goście. Lista obecności gości
zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
20.04.2016 więcej
PROTOKÓŁ NR XXXI/05
Początek obrad: · Godz. 1200 Zakończenie obrad: · Godz. 1440
Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku W dniu 29 kwietnia
2005 roku w sesji uczestniczyło 18 radnych. Lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Radni
nieobecni: 1. Piotr Gontarek Ponadto w sesji udział wzięli
zaproszeni goście. Lista obecności gości zaproszonych stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
20.04.2016 więcej
PROTOKÓŁ NR XXX/05
Początek obrad: · Godz. 1200 Zakończenie obrad: · Godz. 1425
Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku. W dniu 23 kwietnia
2004 roku w sesji uczestniczyło 17 radnych. Lista obecności
radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Radni
nieobecni: 1. Waldemar Nowicki 2. Jolanta Szajowska Ponadto w
sesji udział wzięli zaproszeni goście. Lista obecności gości
zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
20.04.2016 więcej
PROTOKÓŁ NR XXIX/ 05
Początek obrad: · Godz. 1200 Zakończenie obrad: · Godz. 1530
Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku. W dniu 25 lutego
2005 roku w sesji uczestniczyło 19 radnych. Lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w
sesji udział wzięli zaproszeni goście. Lista obecności gości
zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
20.04.2016 więcej
Protokół nr XXVIII/05
Początek obrad: Godz. 1200 Zakończenie obrad: Godz. 1415
Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku. W dniu 23
kwietnia 2004 roku w sesji uczestniczyło 16 radnych. Lista
obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
20.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się