Lista artykułów

Nazwa artykułu
XXXVII/277/05 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku XXXVII/277/05 w sprawie
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Lęborskiego na
2006 rok
19.04.2016 więcej
XXXVII/268/05 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku XXXVII/268/05 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2005 rok.
19.04.2016 więcej
XXXVII/272/05 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku XXXVII/272/05 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Starosty Lęborskiego
19.04.2016 więcej
XXXVII/271/05 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku XXXVII/271/05 w sprawie ustalenia
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu
Lęborskiego.
19.04.2016 więcej
XXXVII/270/05 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku XXXVII/270/05 w sprawie
ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z
deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowości
realizacji Umowy o dofinansowanie projektu „Wspieranie edukacji
studentów szansą rozwoju powiatu lęborskiego i jego
mieszkańców” nr Z/2.22/II/2.2/5/05 realizowanego w ramach
Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego rozwoju
regionalnego - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne”
19.04.2016 więcej
XXXVII/273/05 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku XXXVII/273/05 w sprawie
zatwierdzenia zmiany i przyjęcia jednolitego tekstu statutu
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lęborku.
19.04.2016 więcej
XXXVII/274/05 Uchwała Rady Powiatu Leborskiego
dnia 28 grudnia 2005 roku XXXVII/274/05 w sprawie
wygaśnięcia mandatu radnego
19.04.2016 więcej
XXXVII/275/05 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku XXXVII/275/05 w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Lęborskiego na rok 2006
19.04.2016 więcej
XXXVII/276/05 Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku XXXVII/276/05 w sprawie
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Lęborskiego na rok 2006
19.04.2016 więcej