Lista artykułów

Nazwa artykułu
207/2005 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 12 stycznia 2006 roku 207/2005 w sprawie ustalenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za
kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych
dofinansowaniem w 2006 r.
25.03.2016 więcej
206/2005 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 5 stycznia 2005 roku 206/2005 w sprawie zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w
Lęborku.
25.03.2016 więcej
205/2005 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku 205/2005 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2005 rok.
25.03.2016 więcej
204/2005 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 15 grudnia 2005 roku 204/2005 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2005 rok.
25.03.2016 więcej
203/2005 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 8 grudnia 2005 roku 203/2005 w sprawie zmiany Uchwały
Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 196/2005 z dnia 17,11.2005r. w
sprawie zatwierdzenia regulaminów przyznawania i przekazywania
stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów
w roku szkolnym 2005/2006
25.03.2016 więcej
202/2005 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 8 grudnia 2005 roku 202/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla Pana Grzegorza Jacewicza, nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
25.03.2016 więcej
201/2005 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 8 grudnia 2005 roku 201/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla Pani Marioli Pioch, nauczyciela ubiegającego
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
25.03.2016 więcej
200/2005 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 5 grudnia 2005 roku 200/2005 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2005 rok.
25.03.2016 więcej
199/2005 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 1 grudnia 2005 roku 199/2005 w sprawie upoważnienia
członków Zarządu Powiatu do podpisania weksla „ in blanco"
jako zabezpieczenia wydatkowania środków w związku z umową o
dofinansowanie zadania „Wspieranie edukacji studentów szansą
rozwoju Powiatu Lęborskiego i jego mieszkańców" nr
Z/2.22/II/2.2/5/05.
25.03.2016 więcej
198/2005 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 1 grudnia 2005 roku 198/2005 w sprawie upoważnienia
członków Zarządu Powiatu do podpisania weksla „ in blanco"
jako zabezpieczenia wydatkowania środków w związku z umową o
dofinansowanie zadania „ Wspieranie edukacji młodzieży
wiejskiej szansą rozwoju Powiatu Lęborskiego i jego
mieszkańców" Nr Z/2.22/II/2.2/6/05.
25.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się