Lista artykułów

Nazwa artykułu
207/2005 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 12 stycznia 2006 roku 207/2005 w sprawie ustalenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za
kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych
dofinansowaniem w 2006 r.
25.03.2016 więcej
206/2005 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 5 stycznia 2005 roku 206/2005 w sprawie zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w
Lęborku.
25.03.2016 więcej
205/2005 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku 205/2005 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2005 rok.
25.03.2016 więcej
204/2005 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 15 grudnia 2005 roku 204/2005 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2005 rok.
25.03.2016 więcej
203/2005 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 8 grudnia 2005 roku 203/2005 w sprawie zmiany Uchwały
Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 196/2005 z dnia 17,11.2005r. w
sprawie zatwierdzenia regulaminów przyznawania i przekazywania
stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów
w roku szkolnym 2005/2006
25.03.2016 więcej
202/2005 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 8 grudnia 2005 roku 202/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla Pana Grzegorza Jacewicza, nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
25.03.2016 więcej
201/2005 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 8 grudnia 2005 roku 201/2005 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla Pani Marioli Pioch, nauczyciela ubiegającego
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
25.03.2016 więcej
200/2005 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 5 grudnia 2005 roku 200/2005 w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Lęborskiego na 2005 rok.
25.03.2016 więcej
199/2005 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 1 grudnia 2005 roku 199/2005 w sprawie upoważnienia
członków Zarządu Powiatu do podpisania weksla „ in blanco"
jako zabezpieczenia wydatkowania środków w związku z umową o
dofinansowanie zadania „Wspieranie edukacji studentów szansą
rozwoju Powiatu Lęborskiego i jego mieszkańców" nr
Z/2.22/II/2.2/5/05.
25.03.2016 więcej
198/2005 Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 1 grudnia 2005 roku 198/2005 w sprawie upoważnienia
członków Zarządu Powiatu do podpisania weksla „ in blanco"
jako zabezpieczenia wydatkowania środków w związku z umową o
dofinansowanie zadania „ Wspieranie edukacji młodzieży
wiejskiej szansą rozwoju Powiatu Lęborskiego i jego
mieszkańców" Nr Z/2.22/II/2.2/6/05.
25.03.2016 więcej