Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 23/2005
z dnia 23.12.2005 r. w sprawie ochrony danych osobowych oraz
wprowadzenia dokumentacji polityki bezpieczeństwa informacji w
Starostwie Powiatowym w Lęborku
11.05.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 8/05
z dnia 06.04.2005 r. w sprawie ustanowienia dnia 8 kwietnia 2005
r. dniem wolnym od pracy
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 22/05
z dnia. 19 grudnia 2005r. W sprawie powołania Komisji
Stypendialnej ds. przyznawania i przekazywania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku
akademickim 200512006.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 21/05
z dnia 19.12. 2005r. W sprawie ustalenia zasad i trybu pracy
Komisji Stypendialnej ds. przyznawania i przekazywania
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w
roku akademickim 2005/2006.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 20/05
z dnia. 01.12.2005 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego
oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z
zakresu pomocy społecznej wychowawczych w 2006 roku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 18/05
z dnia 28 października 2005 roku w sprawie: przeprowadzenia
inwentaryzacji
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 17/05
z dnia 08.10.2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji
dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum
zakładowego Starostwa Powiatowego w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 16/05
z dnia 20.10.2005 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej
/stałej/ środków trwałych i pozostałych środków trwałych
w użytkowaniu
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 15/05
z dnia 11 października 2005r. W sprawie powołania Komisji
Stypendialnej ds. przyznawania i przekazywania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku
akademickim 2005/2006.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 14/05
z dnia 14 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu
naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w
Lęborku
25.04.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się