Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 23/2005
z dnia 23.12.2005 r. w sprawie ochrony danych osobowych oraz
wprowadzenia dokumentacji polityki bezpieczeństwa informacji w
Starostwie Powiatowym w Lęborku
11.05.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 8/05
z dnia 06.04.2005 r. w sprawie ustanowienia dnia 8 kwietnia 2005
r. dniem wolnym od pracy
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 22/05
z dnia. 19 grudnia 2005r. W sprawie powołania Komisji
Stypendialnej ds. przyznawania i przekazywania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku
akademickim 200512006.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 21/05
z dnia 19.12. 2005r. W sprawie ustalenia zasad i trybu pracy
Komisji Stypendialnej ds. przyznawania i przekazywania
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w
roku akademickim 2005/2006.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 20/05
z dnia. 01.12.2005 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego
oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z
zakresu pomocy społecznej wychowawczych w 2006 roku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 18/05
z dnia 28 października 2005 roku w sprawie: przeprowadzenia
inwentaryzacji
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 17/05
z dnia 08.10.2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji
dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum
zakładowego Starostwa Powiatowego w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 16/05
z dnia 20.10.2005 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej
/stałej/ środków trwałych i pozostałych środków trwałych
w użytkowaniu
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 15/05
z dnia 11 października 2005r. W sprawie powołania Komisji
Stypendialnej ds. przyznawania i przekazywania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku
akademickim 2005/2006.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 14/05
z dnia 14 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu
naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w
Lęborku
25.04.2016 więcej
12