Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Protokół nr III/2006 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
7 grudnia 2006 roku Początek obrad: • Godz. 12:00
Zakończenie obrad: • Godz. 13:10 Miejsce obrad: Starostwo
Powiatowe W dniu 7 grudnia 2006 roku w sesji wzięło udział 18
radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
Protokół nr IV /2006 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
21 grudnia 2006 roku Początek obrad: • Godz. 1400
Zakończenie obrad: • Godz. 1430 Miejsce obrad: Starostwo
Powiatowe w Lęborku. W dniu 21 grudnia 2006 roku w sesji
uczestniczyło 19 radnych. Lista obecności radnych stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w sesji
udział wzięli zaproszeni goście. Lista obecności gości
zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
Protokół nr I /2006 z I inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Lęborskiego
24 listopada 2006 roku Początek obrad: Godz. 9:00 Zakończenie
obrad: Godz. 10:10 Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku.
W dniu 24 listopada 2006 roku w sesji uczestniczyło 18 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu. Danuta Mikołajczyk – Przewodnicząca Rady Powiatu
Lęborskiego poprzedniej kadencji po przywitaniu wszystkich
obecnych, poinformowała, że zgodnie ze Statutem Powiatu
Lęborskiego I sesję nowej kadencji zwołuje Przewodniczący
Rady poprzedniej kadencji, a obrady prowadzi, do czasu wyboru
nowego przewodniczącego, najstarszy wiekiem radny. Wobec
powyższego o dalsze prowadzenie obrad poprosiła Witolda
Piórkowskiego.
19.04.2016 więcej
Protokół nr II /2006 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
24 listopada 2006 roku Początek obrad: Godz. 11:00
Zakończenie obrad: Godz. 12:30 Miejsce obrad: Starostwo
Powiatowe w Lęborku. W dniu 24 listopada 2006 roku w sesji
uczestniczyło 18 radnych. Lista obecności stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
PROTOKÓŁ NR XLV/06 z Sesji Rady Powiatu
Początek obrad: Godz. 12:00 Zakończenie obrad: Godz. 13:10
Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku. W dniu 29
wrzeąnia 2006 roku w sesji uczestniczyło 17 radnych. Lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni: 1. Jolanta Szajowska 2. Marian Borek Ponadto w
sesji udział wzięli zaproszeni goście. Lista obecności gości
zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
PROTOKÓŁ nr XXII/04 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
Początek obrad w dniu 27 sierpnia 2004 roku: - godz. 12:00
Zakończenie obrad: - godz. 14:15 W dniu 27 sierpnia 2004 roku w
sesji uczestniczyło 16 radnych. Lista obecności radnych stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w sesji
udział wzięli zaproszeni goście. Lista obecności gości
zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni: 1. Zygmunt Lisiecki 2. Waldemar Nowicki 3.
Małgorzata Szauła
19.04.2016 więcej
PROTOKÓŁ NR XXI/04 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
Początek obrad: godz. 1200 Zakończenie obrad: godz. 1700
Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku W dniu 30 czerwca
2004 roku w sesji uczestniczyło 19 radnych. Lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w
sesji udział wzięli zaproszeni goście. Lista obecności gości
zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
Protokół nr XLIII/06 z Sesji Rady Powiatu Lęborskiego
Początek obrad: Godz. 1200 Zakończenie obrad: Godz. 1420
Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku W dniu 30 czerwca
2006 roku w sesji wzięło udział 17 radnych. Lista obecności
radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Radni
nieobecni: 1.Jolanta Szajowska 2.Witold Terlecki Ponadto w sesji
wzięli udział zaproszeni goście. Lista zaproszonych gości
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
PROTOKÓŁ NR XLII/06 z Sesji Rady Powiatu Lęborskiego
Początek obrad: · Godz. 1000 Zakończenie obrad: · Godz. 1135
Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku. W dniu 2 czerwca
2006 roku w sesji uczestniczyło 18 radnych. Lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Radni
nieobecni: 1. Witold Terlecki Ponadto w sesji udział wzięli
zaproszeni goście. Lista obecności gości zaproszonych stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
PROTOKÓŁ NR XLI/06 z Sesji Rady Powiatu Lęborskiego
Początek obrad: · Godz. 1200 Zakończenie obrad: · Godz.
1249 Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku. W dniu 26
kwietnia 2006 roku w sesji uczestniczyło 17 radnych. Lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni: 1. Jolanta Szajowska 2. Witold Terlecki Ponadto
w sesji udział wzięli zaproszeni goście. Lista obecności
gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
19.04.2016 więcej
12