Lista artykułów

Nazwa artykułu
XLI/291/06 UCHWAŁA Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Lęborskiego
19.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR II/13/06 Rady Powiatu Lęborskiego
24 listopada 2006 roku II/13/06 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2006 rok.
19.04.2016 więcej
Uchwała Nr III/23/06 Rady Powiatu Lęborskiego
7 grudnia 2006 roku III/23/06 uchylająca uchwałę Nr
XVII/78/2000 z dnia 2 czerwca 2000 roku w sprawie przystąpienia
Powiatu Lęborskiego do Stowarzyszenia powiatów, miast i gmin
„Zielona Droga”
19.04.2016 więcej
Uchwała Nr III/22/06 Rady Powiatu Lęborskiego
7 grudnia 2006 roku III/22/06 uchylająca uchwałę Nr
XIV/71/2000 z dnia 30 marca 2000 roku w sprawie przystąpienia
Powiatu Lęborskiego do Stowarzyszenia „Bezpieczny Lębork”
na prawach członka wspierającego
19.04.2016 więcej
Uchwała Nr III/21/06 Rady Powiatu Lęborskiego
7 grudnia 2006 roku III/21/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XVII/77/2000 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 2 czerwca 2000 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do Stowarzyszenia
Powiatów, Miast i Gmin „Ochrona pradoliny rzeki Łeby i wód
Bałtyku”
19.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR III/20/06 Rady Powiatu Lęborskiego
7 grudnia 2006 roku III/20/06 w sprawie wskazania
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Lęborskiego do określania
terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości
rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w poleceniu
wyjazdu służbowego w stosunku do przewodniczącego Rady Powiatu
Lęborskiego
19.04.2016 więcej
Uchwała nr III/19/06 Rady Powiatu Lęborskiego
7 grudnia 2006 roku III/19/06 w sprawie ustalenia składów
osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Lęborskiego
19.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR III/18/06 Rady Powiatu Lęborskiego
7 grudnia 2006 roku III/18/06 w sprawie wysokości diet
przysługujących radnym Powiatu Lęborskiego
19.04.2016 więcej
Uchwała nr III/17/06 Rady Powiatu Lęborskiego
7 grudnia 2006 roku III/17/06 w sprawie ustalenia składu
osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
19.04.2016 więcej
Uchwała nr III/16/06 Rady Powiatu Lęborskiego
7 grudnia 2006 roku III/16/06 w sprawie zmiany uchwały nr
XLVI/340/06 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26.10.2006 r. w
sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
19.04.2016 więcej