Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
UCHWAŁA Nr 8/06 Zarządu Powiatu Lęborskiego
28 grudnia 2006 roku 8/06 w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Lęborskiego na 2006 rok
24.03.2016 więcej
UCHWAŁA Nr 7/06 Zarządu Powiatu Lęborskiego
21 grudnia 2006 roku 7/06 w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Lęborskiego na 2006 rok.
24.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 6/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego
13 grudnia 2006 r. 6/2006 w sprawie upoważnienia członków
Zarządu Powiatu do podpisania weksla „in blanco” wraz z
deklaracją wekslową jako zabezpieczenia wydatkowania środków
w związku z umową o dofinansowanie zadania „Inwestowanie w
edukację młodzieży wiejskiej przyczyną rozwoju ziemi
lęborskiej” nr Z/2.22/II/2.2/38/01/06 w roku szkolnym
2006/2007.
24.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 5/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego
13 grudnia 2006 r. 5/2006 w sprawie upoważnienia członków
Zarządu Powiatu do podpisania weksla „in blanco” wraz z
deklaracją wekslową jako zabezpieczenia wydatkowania środków
w związku z umową o dofinansowanie zadania „Inwestowanie w
edukację studentów przyczyną rozwoju ziemi lęborskiej” nr
Z/2.22/II/2.2/39/01/06 w roku akademickim 2006/2007.
24.03.2016 więcej
UCHWAŁA Nr 4/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego
07 grudnia 2006 roku 4/2006 w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Lęborskiego na 2006 rok.
24.03.2016 więcej
Uchwała nr 3/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego
01.12.2006 roku 3/2006 w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do wyboru ofert na kompleksowe ubezpieczenie
majątku Powiatu Lęborskiego
24.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 2/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego
28 listopada 2006 roku 2/2006 w sprawie harmonogramu realizacji
dochodów i wydatków Powiatu Lęborskiego w roku 2006.
24.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 1/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego
28 listopada 2006 roku 1/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr
277/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 17 listopada 2006
roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na
„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 650 000 PLN z
przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu
na 2006 rok”
24.03.2016 więcej
268/2006 UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO
Z DNIA 13 października 2006 R. 268/2006 w sprawie zmiany
budżetu Powiatu Lęborskiego na 2006 rok
24.03.2016 więcej
270/2006 UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO
Z DNIA 13 października 2006 R. 270/2006 W SPRAWIE WYRAŻENIA
OPINII O POZBAWIENIU DRÓG KATEGORII DRÓG POWIATOWYCH
24.03.2016 więcej
12345