Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
UCHWAŁA Nr 8/06 Zarządu Powiatu Lęborskiego
28 grudnia 2006 roku 8/06 w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Lęborskiego na 2006 rok
24.03.2016 więcej
UCHWAŁA Nr 7/06 Zarządu Powiatu Lęborskiego
21 grudnia 2006 roku 7/06 w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Lęborskiego na 2006 rok.
24.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 6/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego
13 grudnia 2006 r. 6/2006 w sprawie upoważnienia członków
Zarządu Powiatu do podpisania weksla „in blanco” wraz z
deklaracją wekslową jako zabezpieczenia wydatkowania środków
w związku z umową o dofinansowanie zadania „Inwestowanie w
edukację młodzieży wiejskiej przyczyną rozwoju ziemi
lęborskiej” nr Z/2.22/II/2.2/38/01/06 w roku szkolnym
2006/2007.
24.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 5/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego
13 grudnia 2006 r. 5/2006 w sprawie upoważnienia członków
Zarządu Powiatu do podpisania weksla „in blanco” wraz z
deklaracją wekslową jako zabezpieczenia wydatkowania środków
w związku z umową o dofinansowanie zadania „Inwestowanie w
edukację studentów przyczyną rozwoju ziemi lęborskiej” nr
Z/2.22/II/2.2/39/01/06 w roku akademickim 2006/2007.
24.03.2016 więcej
UCHWAŁA Nr 4/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego
07 grudnia 2006 roku 4/2006 w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Lęborskiego na 2006 rok.
24.03.2016 więcej
Uchwała nr 3/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego
01.12.2006 roku 3/2006 w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do wyboru ofert na kompleksowe ubezpieczenie
majątku Powiatu Lęborskiego
24.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 2/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego
28 listopada 2006 roku 2/2006 w sprawie harmonogramu realizacji
dochodów i wydatków Powiatu Lęborskiego w roku 2006.
24.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 1/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego
28 listopada 2006 roku 1/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr
277/2006 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 17 listopada 2006
roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na
„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 650 000 PLN z
przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu
na 2006 rok”
24.03.2016 więcej
268/2006 UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO
Z DNIA 13 października 2006 R. 268/2006 w sprawie zmiany
budżetu Powiatu Lęborskiego na 2006 rok
24.03.2016 więcej
270/2006 UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO
Z DNIA 13 października 2006 R. 270/2006 W SPRAWIE WYRAŻENIA
OPINII O POZBAWIENIU DRÓG KATEGORII DRÓG POWIATOWYCH
24.03.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się