Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 16/06
z dnia 20.12.2006 r. W sprawie powołania Komisji Stypendialnej
ds. przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie
szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 15/06
z dnia 20.12.2006 r. W sprawie powołania Komisji Stypendialnej
ds. przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie
szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 14/06
z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 13/06
z dnia 17 listopada 2006 roku w sprawie procedur kontroli
finansowej w Starostwie Powiatowym w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 12/06
z dnia 26.10.2006 w sprawie powołania Zespołu do korekty
składów kart do głosowania do Rady Powiatu Lęborskiego w
wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 11/06
z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie powołania członków
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w
Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 10/06
z dnia 07.06.2006 w sprawie dodania do jednolitego rzeczowego
wykazu akt organów powiatu dodatkowego hasła kwalifikacyjnego
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 9/06
z dnia 05.06.2006r. W sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2005
Starosty Lęborskiego z dnia 19 grudnia 2005r.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 8/06
z dnia 01 czerwca 2006 roku w sprawie powołania członków
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w
Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 7/06
z dnia 01 czerwca 2006 roku w sprawie powołania
Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w Lęborku
25.04.2016 więcej
12