Lista artykułów

Nazwa artykułu
PROTOKÓŁ NR XII/07 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
16 listopada 2007 roku Początek obrad: • godz. 1130
Zakończenie obrad: • godz. 1500 Miejsce obrad: Starostwo
Powiatowe w Lęborku W dniu 16 listopada 2007 roku w sesji
uczestniczyło 18 radnych. Lista obecności stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu. Radni nieobecni: 1. Marian Borek
Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście. Lista
obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu. Waldemar Walkusz – Przewodniczący Rady
– powitał radnych oraz zaproszonych gości. Następnie
przeszedł do realizacji pierwszej, uroczystej części
posiedzenia.
19.04.2016 więcej
PROTOKÓŁ NR XI/07 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
28 września 2007 roku Początek obrad: • godz. 1200
Zakończenie obrad: • godz. 1500 Miejsce obrad: Starostwo
Powiatowe w Lęborku W dniu 28 września 2007 roku w sesji
uczestniczyło 19 radnych. Lista obecności stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w sesji udział wzięli
zaproszeni goście. Lista obecności gości zaproszonych stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
Protokół nr X/07 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Lęborskiego
13 sierpnia 2007 roku Początek obrad: • godz. 1000
Zakończenie obrad: • godz. 1050 Miejsce obrad: Starostwo
Powiatowe w Lęborku W dniu 13 sierpnia 2007 roku w sesji
uczestniczyło 17 radnych. Lista obecności stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu. Radni nieobecni: 1. Zygmunt
Lisiecki 2. Ryszard Wenta
19.04.2016 więcej
Protokół nr IX/07 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
29 czerwca 2007 roku Początek obrad: • godz. 1200
Zakończenie obrad: • godz. 1500 Miejsce obrad: Starostwo
Powiatowe w Lęborku W dniu 29 czerwca 2007 roku w sesji
uczestniczyło 19 radnych. Lista obecności stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w sesji udział wzięli
zaproszeni goście. Lista obecności gości zaproszonych stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
Protokół nr VIII/07 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
25 maja 2007 roku Początek obrad: godz. 14:00 Zakończenie
obrad: godz. 15:00 Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku
W dniu 25 maja 2007 roku w sesji uczestniczyło 16 radnych. Lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni: 1.Marian Borek 2.Edmund Głombiewski 3.Dariusz
Więckowski Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście.
Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
Protokół nr VII /2007 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
27 kwietnia 2007 roku Początek obrad: • Godz. 1200
Zakończenie obrad: • Godz. 1335 Miejsce obrad: Starostwo
Powiatowe w Lęborku. W dniu 27 kwietnia 2007 roku w sesji
uczestniczyło 19 radnych. Lista obecności radnych stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w sesji
udział wzięli zaproszeni goście. Lista obecności gości
zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
Protokół nr VI /2007 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
30 marca 2007 roku Początek obrad: • Godz. 13:00 Zakończenie
obrad: • Godz. 16:15 Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w
Lęborku. W dniu 30 marca 2007 roku w sesji uczestniczyło 18
radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu. Radni nieobecni: Marian Borek Ponadto w
sesji udział wzięli zaproszeni goście. Lista obecności gości
zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
Protokół nr V /2007 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
w dniu 9 lutego 2007 roku Początek obrad: • Godz. 12:00
Zakończenie obrad: • Godz. 16:30 Miejsce obrad: Starostwo
Powiatowe w Lęborku. W dniu 9 lutego 2007 roku w sesji
uczestniczyło 18 radnych. Lista obecności radnych stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Radni nieobecni:
Krzysztof Pruszak Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni
goście. Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się