Lista artykułów

Nazwa artykułu
PROTOKÓŁ NR XII/07 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
16 listopada 2007 roku Początek obrad: • godz. 1130
Zakończenie obrad: • godz. 1500 Miejsce obrad: Starostwo
Powiatowe w Lęborku W dniu 16 listopada 2007 roku w sesji
uczestniczyło 18 radnych. Lista obecności stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu. Radni nieobecni: 1. Marian Borek
Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście. Lista
obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu. Waldemar Walkusz – Przewodniczący Rady
– powitał radnych oraz zaproszonych gości. Następnie
przeszedł do realizacji pierwszej, uroczystej części
posiedzenia.
19.04.2016 więcej
PROTOKÓŁ NR XI/07 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
28 września 2007 roku Początek obrad: • godz. 1200
Zakończenie obrad: • godz. 1500 Miejsce obrad: Starostwo
Powiatowe w Lęborku W dniu 28 września 2007 roku w sesji
uczestniczyło 19 radnych. Lista obecności stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w sesji udział wzięli
zaproszeni goście. Lista obecności gości zaproszonych stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
Protokół nr X/07 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Lęborskiego
13 sierpnia 2007 roku Początek obrad: • godz. 1000
Zakończenie obrad: • godz. 1050 Miejsce obrad: Starostwo
Powiatowe w Lęborku W dniu 13 sierpnia 2007 roku w sesji
uczestniczyło 17 radnych. Lista obecności stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu. Radni nieobecni: 1. Zygmunt
Lisiecki 2. Ryszard Wenta
19.04.2016 więcej
Protokół nr IX/07 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
29 czerwca 2007 roku Początek obrad: • godz. 1200
Zakończenie obrad: • godz. 1500 Miejsce obrad: Starostwo
Powiatowe w Lęborku W dniu 29 czerwca 2007 roku w sesji
uczestniczyło 19 radnych. Lista obecności stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w sesji udział wzięli
zaproszeni goście. Lista obecności gości zaproszonych stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
Protokół nr VIII/07 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
25 maja 2007 roku Początek obrad: godz. 14:00 Zakończenie
obrad: godz. 15:00 Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Lęborku
W dniu 25 maja 2007 roku w sesji uczestniczyło 16 radnych. Lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni: 1.Marian Borek 2.Edmund Głombiewski 3.Dariusz
Więckowski Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście.
Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
Protokół nr VII /2007 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
27 kwietnia 2007 roku Początek obrad: • Godz. 1200
Zakończenie obrad: • Godz. 1335 Miejsce obrad: Starostwo
Powiatowe w Lęborku. W dniu 27 kwietnia 2007 roku w sesji
uczestniczyło 19 radnych. Lista obecności radnych stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w sesji
udział wzięli zaproszeni goście. Lista obecności gości
zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
Protokół nr VI /2007 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
30 marca 2007 roku Początek obrad: • Godz. 13:00 Zakończenie
obrad: • Godz. 16:15 Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w
Lęborku. W dniu 30 marca 2007 roku w sesji uczestniczyło 18
radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu. Radni nieobecni: Marian Borek Ponadto w
sesji udział wzięli zaproszeni goście. Lista obecności gości
zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej
Protokół nr V /2007 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
w dniu 9 lutego 2007 roku Początek obrad: • Godz. 12:00
Zakończenie obrad: • Godz. 16:30 Miejsce obrad: Starostwo
Powiatowe w Lęborku. W dniu 9 lutego 2007 roku w sesji
uczestniczyło 18 radnych. Lista obecności radnych stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Radni nieobecni:
Krzysztof Pruszak Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni
goście. Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej