Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR XIII/102/07 Rady Powiatu Lęborskiego
20 grudnia 2007 XIII/102/07 w sprawie przyjęcia stanowiska
dotyczącego skargi Pani Teresy Ossowskiej – Szarej na
działanie Zarządu Powiatu Lęborskiego
18.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR XIII/101/07 Rady Powiatu Lęborskiego
20 grudnia 2007 XIII/101/07 w sprawie przyjęcia stanowiska
dotyczącego skargi Pani Teresy Ossowskiej - Szarej na działanie
Zarządu Powiatu Lęborskiego
18.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR XIII/100/07 Rady Powiatu Lęborskiego
20 grudnia 2007 XIII/100/07 w sprawie przyjęcia stanowiska
dotyczącego skargi Pani Teresy Ossowskiej – Szarej na
działanie Zarządu Powiatu Lęborskiego
18.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR XIII/99/07 Rady Powiatu Lęborskiego
20 grudnia 2007 XIII/99/07 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Lęborskiego w drodze przetargu
18.04.2016 więcej
UCHWAŁA Nr XIII/98/07 Rady Powiatu Lęborskiego
20 grudnia 2007 roku XIII/98/07 w sprawie przychodów i
wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lęborku
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/97/07 Rady Powiatu Lęborskiego
20 grudnia 2007 XIII/97/07 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2007 rok.
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/96/07 Rady Powiatu Lęborskiego
20 grudnia 2007 XIII/96/07 w sprawie przyjęcia do realizacji
Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego aktualizacja na lata
2007-2013.
18.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR XII/95/07 Rady Powiatu Lęborskiego
16 listopada 2007 roku XII/95/07 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Starosty Lęborskiego
18.04.2016 więcej
Uchwała nr XII/94/07 Rady Powiatu Lęborskiego
16 listopada 2007 roku XII/94/07 w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania w 2008 roku nauczycieli szkół i placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Lęborski
18.04.2016 więcej
Uchwała nr XII/92/07 Rady Powiatu Lęborskiego
16 listopada 2007 roku XII/92/07 w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie na własność Powiatu Lęborskiego nieruchomości
lokalowej
18.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się