Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR XIII/102/07 Rady Powiatu Lęborskiego
20 grudnia 2007 XIII/102/07 w sprawie przyjęcia stanowiska
dotyczącego skargi Pani Teresy Ossowskiej – Szarej na
działanie Zarządu Powiatu Lęborskiego
18.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR XIII/101/07 Rady Powiatu Lęborskiego
20 grudnia 2007 XIII/101/07 w sprawie przyjęcia stanowiska
dotyczącego skargi Pani Teresy Ossowskiej - Szarej na działanie
Zarządu Powiatu Lęborskiego
18.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR XIII/100/07 Rady Powiatu Lęborskiego
20 grudnia 2007 XIII/100/07 w sprawie przyjęcia stanowiska
dotyczącego skargi Pani Teresy Ossowskiej – Szarej na
działanie Zarządu Powiatu Lęborskiego
18.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR XIII/99/07 Rady Powiatu Lęborskiego
20 grudnia 2007 XIII/99/07 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Lęborskiego w drodze przetargu
18.04.2016 więcej
UCHWAŁA Nr XIII/98/07 Rady Powiatu Lęborskiego
20 grudnia 2007 roku XIII/98/07 w sprawie przychodów i
wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lęborku
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/97/07 Rady Powiatu Lęborskiego
20 grudnia 2007 XIII/97/07 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2007 rok.
18.04.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/96/07 Rady Powiatu Lęborskiego
20 grudnia 2007 XIII/96/07 w sprawie przyjęcia do realizacji
Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego aktualizacja na lata
2007-2013.
18.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR XII/95/07 Rady Powiatu Lęborskiego
16 listopada 2007 roku XII/95/07 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Starosty Lęborskiego
18.04.2016 więcej
Uchwała nr XII/94/07 Rady Powiatu Lęborskiego
16 listopada 2007 roku XII/94/07 w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania w 2008 roku nauczycieli szkół i placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Lęborski
18.04.2016 więcej
Uchwała nr XII/92/07 Rady Powiatu Lęborskiego
16 listopada 2007 roku XII/92/07 w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie na własność Powiatu Lęborskiego nieruchomości
lokalowej
18.04.2016 więcej